سال ها پيش زماني كه حدودا  سال داشتم هدفم تو زندگي تشكيل خونواده اي خاص سالم متفاوت و همراه با آرامش بود نشد كه نشد خيلي يهويي يه رابطه  سالم تموم شد يه سالو نيمي دپ بودم اما شايد خدا منو دوست داشت كه تموم شد چون روزي رسيد كه گفتم بيخيال بزنيم تو خط كار چند شغلي عوض كردم تا وارد اين كار و تاسيس هامون سينما شدم.  سال جوري كار كردم كه شايد  ماهي يه بار پدر مادرمو ميديدم تمام عشق و انرژيم رو در كار ريختم و شبانه روز زحمت كشيدم من مهندسي عمران خونده بودم ولي علاقه به اين كار باعث پيشرفت هامون…

سال ها پيش زماني كه حدودا سال داشتم هدفم تو زندگي تشكيل خونواده اي خاص سالم متفاوت و همراه با آرامش بود نشد كه نشد خيلي يهويي يه رابطه سالم تموم شد يه سالو نيمي دپ بودم اما شايد خدا منو دوست داشت كه تموم شد چون روزي رسيد كه گفتم بيخيال بزنيم تو خط كار چند شغلي عوض كردم تا وارد اين كار و تاسيس هامون سينما شدم. سال جوري كار كردم كه شايد ماهي يه بار پدر مادرمو ميديدم تمام عشق و انرژيم رو در كار ريختم و شبانه روز زحمت كشيدم من مهندسي عمران خونده بودم ولي علاقه به اين كار باعث پيشرفت هامون…

هدف من و تيمم و هامون سينما مشخصه هيچكس اجازه نداره تلاش ها و خدمات اين تيم رو ساده فرض كنه.

هدف من و تيمم و هامون سينما مشخصه هيچكس اجازه نداره تلاش ها و خدمات اين تيم رو ساده فرض كنه.

سركار خانم ايوانكا ترامپ انتخاب شايسته پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تبريك عرض مي نمايم.

سركار خانم ايوانكا ترامپ انتخاب شايسته پدر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تبريك عرض مي نمايم.

اگه تو زندگي هر چيزي كه مانع پيشرفتت ميشه رو حذف كني و بندازي دور تضميني براي خوشبخت شدنت نخواهد بود اما موفقيتت تضمين شدس. : @rider.killuminati

اگه تو زندگي هر چيزي كه مانع پيشرفتت ميشه رو حذف كني و بندازي دور تضميني براي خوشبخت شدنت نخواهد بود اما موفقيتت تضمين شدس. : @rider.killuminati

#icravesamcafe

#icravesamcafe

سام كافه شهرك غرب امروز از ساعت

سام كافه شهرك غرب امروز از ساعت

#hamoondigitalcinema

#hamoondigitalcinema

#hero5 #hdcteam

#hero5 #hdcteam

تبريك به دكتر شهاب ميرزاييان عزيز كه هميشه باعث افتخاره. http://ift.tt/2dpVMjn

تبريك به دكتر شهاب ميرزاييان عزيز كه هميشه باعث افتخاره. http://ift.tt/2dpVMjn

يكسال شد كه نگين پيش ماست يك سال پيش كه دعوت به كار كردمش فكر نميكردم اينقدر قوي و حرفه اي بتونه كارارو مديريت كنه وقعا باعث خوشحالي و خوشبختي منه كه با چنين تيمي مي تونم كار كنم.

يكسال شد كه نگين پيش ماست يك سال پيش كه دعوت به كار كردمش فكر نميكردم اينقدر قوي و حرفه اي بتونه كارارو مديريت كنه وقعا باعث خوشحالي و خوشبختي منه كه با چنين تيمي مي تونم كار كنم.

Pinterest
Search