Zhang Zhe Han and Li Yi Tong in Demon Girl

Episode 1 recap of Demon Girl, a Chinese drama starring Zhang Zhe Han and Li Yi Tong

photo DG-131.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-129.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-122.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-121.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-97.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-94.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-86.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

photo DG-82.jpg

Demon Girl: Episode 1 “A Pretty Facade.

Pinterest
Search