Jade E
More ideas from Jade
“Trái tim những người trẻ tuổi non nớt và yếu mềm. Vì vậy, sự tổn thương và ấm áp đều được khắc rất sâu trong đó. Cuối cùng, những thứ bị khắc ghi đó, cùng với thời gian, trở thành tính cách của chúng ta.”

“Trái tim những người trẻ tuổi non nớt và yếu mềm. Vì vậy, sự tổn thương và ấm áp đều được khắc rất sâu trong đó. Cuối cùng, những thứ bị khắc ghi đó, cùng với thời gian, trở thành tính cách của chúng ta.”

When you finally see what this whole time-space-thing is all about, you're going to laugh; you're going to cry; and you're going to be so, so, so, so, so happy you LOVED as much as you did. Dotingly --TUT

When you finally see what this whole time-space-thing is all about, you're going to laugh; you're going to cry; and you're going to be so, so, so, so, so happy you LOVED as much as you did. Dotingly --TUT