Sara Back

Sara Back

Perth,Western Australia / Mum πŸ’ Makeup Artist πŸ’„πŸ’‹ wahm πŸ’»πŸ“±
Sara Back
More ideas from Sara
| A DIY Wedding ideas http://www.howtodiywedding.com #weddingmakeup | only in here http://designingweddings.net

| A DIY Wedding ideas http://www.howtodiywedding.com #weddingmakeup | only in here http://designingweddings.net

The EASIEST and most comprehensive contouring and highlighting guide on the internet! #beauty #makeup

The EASIEST and most comprehensive contouring and highlighting guide on the internet! #beauty #makeup

I do this on everyone almost. It turns out great and all you need to do is divide lid into 3 sections and blend!

I do this on everyone almost. It turns out great and all you need to do is divide lid into 3 sections and blend!

Who would have the best baby nursery? Beyonce, Mariah, Alicia or Rihanna? Celebrities have the best of the best at their disposal, so of course their children would reap the benefits. Take a look at...

It ain't about letting go,it's about how to hold on.its not about how to give up but it's about how to keep not giving up.its not only about attraction or obsession,it's about true love,the bond you share,the care you do and the way you Don't Give Up.

My mission: to be so happy loving my life that I have no time for hate, regret, worry, fret or fear. (Would love to love my life, but I do not think I will ever be fully content or satisfied with it.)

My mission: to be so happy loving my life that I have no time for hate, regret, worry, fret or fear. (Would love to love my life, but I do not think I will ever be fully content or satisfied with it.)

Romantic Nurseries | Project Nursery--I LOVE THE TULLE TWO-TONE CURTAIN THING. DEFINITELY GOING TO LOOK INTO DOING THAT

Romantic Nurseries | Project Nursery--I LOVE THE TULLE TWO-TONE CURTAIN THING. DEFINITELY GOING TO LOOK INTO DOING THAT