Sara Back

Sara Back

Perth,Western Australia / Mum πŸ’ Makeup Artist πŸ’„πŸ’‹ wahm πŸ’»πŸ“±
Sara Back
More ideas from Sara
How to Use this big bright pink egg known as the beauty blender. It makes makeup go on absolutely flawlessly.

How to Use this big bright pink egg known as the beauty blender. It makes makeup go on absolutely flawlessly.

Anyone Can Give Up, It’s The Easiest Thing In The World To Do. But To Hold It Together When Everyone Else Would Understand If You Fell Apart, That’s True Strength.

My mission: to be so happy loving my life that I have no time for hate, regret, worry, fret or fear. (Would love to love my life, but I do not think I will ever be fully content or satisfied with it.)

My mission: to be so happy loving my life that I have no time for hate, regret, worry, fret or fear. (Would love to love my life, but I do not think I will ever be fully content or satisfied with it.)

Romantic Nurseries | Project Nursery--I LOVE THE TULLE TWO-TONE CURTAIN THING. DEFINITELY GOING TO LOOK INTO DOING THAT

Romantic Nurseries | Project Nursery--I LOVE THE TULLE TWO-TONE CURTAIN THING. DEFINITELY GOING TO LOOK INTO DOING THAT