5 x Impossible Color Round Frame White (for Polaroid SX-70 cameras)

5 x Impossible Color Round Frame White (for Polaroid SX-70 cameras)

Zeiss Ikon / Nettar-Anastigmat 1:7.7 F = 10.5 cm

Zeiss Ikon / Nettar-Anastigmat 1:7.7 F = 10.5 cm

5 x 35mm slide / dia film - Kodak Ektachrome /Agfa CT / Fujichrome Sensia

5 x 35mm slide / dia film - Kodak Ektachrome /Agfa CT / Fujichrome Sensia

5 x slide / dia film - Kodak Ektachrome /Agfa CT / Fujichrome Sensia

Impossible 600 B&W 2.0 Skateistan Edition (for Polaroid 600 cameras)

Impossible 600 B&W 2.0 Skateistan Edition (for Polaroid 600 cameras)

**RARE** Yashica T5

**RARE** Yashica T5

13 x B&W film (35mm) / Kodak, Rollei, Ilford, Fuji, Agfa

13 x B&W film (35mm) / Kodak, Rollei, Ilford, Fuji, Agfa

3 x Impossible B&W film for Image & Spectra cameras

3 x Impossible B&W film for Image & Spectra cameras

Original Impossible Film shot with a Polaroid SX70 - Boobs flashing

Original Impossible Film shot with a Polaroid SX70 - Boobs flashing

Polaroid 3000AF 35mm

Polaroid 3000AF 35mm

Pinterest
Search