( Art Deco fabric 1920's -1930 ) Art Deco là trào lưu nghệ thuật có nhiều ảnh hưởng đến thời trang giai đoạn này.

Art Deco fabric 1920's -1930's ~ pink floral material printed cotton blue grey

Pinterest
Search