Campus Watch _   Stop Islamic teachings from being infiltrated into  American Schools now!  Sharia Law and The Rule of Law coexisting is a oxymoron.  It can be one form of law or the other but, not both.   Totalitarianism extinguishes the flame of Freedom…

Campus Watch _ Stop Islamic teachings from being infiltrated into American Schools now! Sharia Law and The Rule of Law coexisting is a oxymoron. It can be one form of law or the other but, not both. Totalitarianism extinguishes the flame of Freedom…

In Defense of History - Medievalists.net  When I was in public school, we were never explained how things that happened in history had ramifications and led to particular philosophies.  We were taught to memorize dates, and that was it.  There is so much more to history and so much we should study and understand.

In Defense of History - Medievalists.net When I was in public school, we were never explained how things that happened in history had ramifications and led to particular philosophies. We were taught to memorize dates, and that was it. There is so much more to history and so much we should study and understand.

NATO's Plan to Divide the Middle East, Oded Yonin, Bernard Lewis The master plan for the Middle East in a nutshell.

NATO's Plan to Divide the Middle East, Oded Yonin, Bernard Lewis The master plan for the Middle East in a nutshell.

Unwanted Lewis flying with Roosters  After being rejected as a youth player by both the Broncos and Cowboys, Queensland speedster Bernard Lewis is on a fast-track to success with the Sydney Roosters.

Unwanted Lewis flying with Roosters After being rejected as a youth player by both the Broncos and Cowboys, Queensland speedster Bernard Lewis is on a fast-track to success with the Sydney Roosters.

Lịch sử những kẻ sát thủ - Bernard Lewis   Vào năm 1332 khi vua Philip VI nước Pháp dự tính thực hiện một cuộc thập tự chinh mới để chiếm lại các vùng đất thánh Cơ đốc bị mất, một giáo sĩ người Đức tên là Brocadus có soạn ra một chuyên luận hướng dẫn và cố vấn cho nhà vua triển khai sứ mạng này. Do đã từng sống tại Armenia, nên Brocardus dành phần quan trọng trong tác phẩm của mình bàn đến những nguy hại có thể xảy ra khi tiến hành một cuộc viễn chinh như thế sang phương Đông, và ông ta cũng

Lịch sử những kẻ sát thủ - Bernard Lewis Vào năm 1332 khi vua Philip VI nước Pháp dự tính thực hiện một cuộc thập tự chinh mới để chiếm lại các vùng đất thánh Cơ đốc bị mất, một giáo sĩ người Đức tên là Brocadus có soạn ra một chuyên luận hướng dẫn và cố vấn cho nhà vua triển khai sứ mạng này. Do đã từng sống tại Armenia, nên Brocardus dành phần quan trọng trong tác phẩm của mình bàn đến những nguy hại có thể xảy ra khi tiến hành một cuộc viễn chinh như thế sang phương Đông, và ông ta cũng

The Assassins by Bernard Lewis (https://www.amazon.com/Assassins-Bernard-Lewis-ebook/dp/B009W6VJT4/ref=sr_1_sc_2?s=books&ie=UTF8&qid=1479353943&sr=1-2-spell&keywords=hashshashin)

The Assassins by Bernard Lewis (https://www.amazon.com/Assassins-Bernard-Lewis-ebook/dp/B009W6VJT4/ref=sr_1_sc_2?s=books&ie=UTF8&qid=1479353943&sr=1-2-spell&keywords=hashshashin)

The Sunni - Shiite Conflict and the Middle East - Discourse - Bernard Lewis Professor of Near Eastern Studies - Princeton - VIDEO

The Sunni - Shiite Conflict and the Middle East - Discourse - Bernard Lewis Professor of Near Eastern Studies - Princeton - VIDEO

The Crisis of Islam : Holy War and Unholy Terror by Bernard Lewis

The Crisis of Islam : Holy War and Unholy Terror by Bernard Lewis

9/11'İN GERÇEK YÜZÜ 2004 Amerikan Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Lyndon LaRouche'un 11 Eylül olayları ve Irak'ın işgali için söyledikleri: "Hepsi Yahudi olan Brzezinski, Bernard Lewis ve Samuel Huntington gibi bir avuç asker kaçağıyla eski Troçkist, 1996 Temmuz'unda Başkan Clinton'a Baba Bush'un yarım bıraktığı Ortadoğu savaşını yeniden başlatmasını önerdiler. Clinton bunların önerisini reddedince, koynuna Beyaz Saray'da çalışan Monica Lewinsky adlı bir Yahudi

9/11'İN GERÇEK YÜZÜ 2004 Amerikan Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Lyndon LaRouche'un 11 Eylül olayları ve Irak'ın işgali için söyledikleri: "Hepsi Yahudi olan Brzezinski, Bernard Lewis ve Samuel Huntington gibi bir avuç asker kaçağıyla eski Troçkist, 1996 Temmuz'unda Başkan Clinton'a Baba Bush'un yarım bıraktığı Ortadoğu savaşını yeniden başlatmasını önerdiler. Clinton bunların önerisini reddedince, koynuna Beyaz Saray'da çalışan Monica Lewinsky adlı bir Yahudi

Pinterest
Search