Pinterest • The world’s catalogue of ideas

The weight over bar had concluded and I was soon to be crowned the 2016 IHGF World Heavy Events World Champion. Fellow competitors and friends were congratulating me as volunteers and organizers offered their well wishes. I had done it; all the training, all the practice had culminated to this. I was walking to the athletic tent when a certain man pulled me aside. This man was Bill Kazmaier, the strength legend. If you don’t know the “Kaz,” then I can best describe him as the biggest name…

Bill Kazmaier Strongman Classic 2016 | PROAM Highlights | Dimitar Savatinov | Martin Licis - YouTube

How do you turn a frying pan into a ball? Ask Bill Kazmaier!

pin 1

7 Habits of Highly Effective Squatters

Meeting Bill Kazmaier worlds strongest man!! Best part of my day #propagandafitness #strong #strength #worldstrongestman #power #icon

heart 1

World's Strongest Man Bill Kazmaier is pictured with Randall Crooks of Mackzimise

pin 1

Deadlift - Bài tập tốt nhất cho vùng cơ lưng Nếu Squat là Vua của các bài tập thì “rẻ rách” Deadlift cũng phải là Nữ hoàng 🥇 Động tác deadlifts 362 kg giúp Ronnie Coleman, vận động viên thể hình vĩ đại xây dựng được phần lưng đẹp nhất mọi thời đại, và đang trong quá trình giành vương miện Olympia lần thứ tám. Bill Kazmaier, Stro... Xem thêm : http://haibeo.com/deadlift-bai-ta