Pinterest
Larung Gar Buddhist Academy, also known as Serthar Buddhist Institute, sits in the Larung Valley at an elevation of 4,000 meters, about 15 km from the town Sêrtar, in Sertar County, Garze Prefecture in the traditional Tibetan region of Kham, in west Sichuan, China.

Larung Gar, Home to 40 000 Monks and Nuns

Our list of the best books for middle school according to teachers.  http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/building-your-classroom-library/the-best-books-for-grades-6-8

Our list of the best books for middle school according to teachers. http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/building-your-classroom-library/the-best-books-for-grades-6-8

Pilgrim praying at the Buddhist academy of Larung Gar, near Serthar, Kham, Tibet, 2001

Pilgrim making prayers at Buddhist academy Larung Gar, Tibet via The Path to Buddha by Steve McCurry

Steve McCurry   TIBET. Kham. 2000. Pilgrim praying with monks at the Buddhist academy of Larung Gar.

Pilgrim praying with monks at the Buddhist academy of Larung Gar.

"Death is not the end of life, it is an activity of life." Khenpo Tsultrim Lodro, Abbot of Larung Gar Buddhist Academy in Serthar, Tibet.

World's Largest Buddhist Institute- Larung Gar .Larung Gar is a town in Sêrtar County of Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, in the traditional Tibetan region of Kham (Xikang), China

View image only Steve McCurry TIBET. Kham. Larung Gar. 1999. Young monk holding flowers to be offered in prayer at the academy.

View image only Steve McCurry TIBET. Young monk holding flowers to be offered in prayer at the academy.

Larung Gar Buddhist Academy in Serthar, Tibet, also known as Serthar Buddhist Institute, sits in the Larung Valley at an elevation of 4,000 meters, about 15 km from the town Sêrtar, in Sertar County, Garze Prefecture in the traditional Tibetan region of Kham. The academy was founded in 1980 in an entirely uninhabited valley by Jigme Phuntsok, an influential lama of the Nyingma tradition.

Larung Gar Buddhist Academy in Serthar, Tibet, also known as Serthar Buddhist Institute, sits in the Larung Valley at an elevation of 4,000 meters, about 15 km from the town Sêrtar, in Sertar County, Garze Prefecture in the traditional Tibetan region of Kham. The academy was founded in 1980 in an entirely uninhabited valley by Jigme Phuntsok, an influential lama of the Nyingma tradition.

Chine - Larung Gar Buddhist Academy Photo by Jørgen Johanson — National Geographic Your Shot - Houses for monks and nuns sprawl all over the valley at the Larung Gar Buddhist Academy. Sertar. Kham (Sichuan). China

Chine - Larung Gar Buddhist Academy Photo by Jørgen Johanson — National Geographic Your Shot - Houses for monks and nuns sprawl all over the valley at the Larung Gar Buddhist Academy.

Bỏ xa các đối thủ nhờ Ứng dụng di động    City Pass Guide - http://ift.tt/2gmzrCH  ban đầu chỉ là quyển guide book (sách chỉ dẫn) dành riêng cho khách du lịch nước ngoài đến khám phá VN.  Giữa hàng trăm quyển guide book có mặt trên thị trường bấy giờ City Pass Guide suýt chút nữa đã phá sản vì bị thị trường cạnh tranh quá lớn.  Quyết định chuyển đổi từ mô hình Sách chỉ dẫn sang Ứng dụng di động (mobile app) đã giúp City Pass vượt qua tất cả đối thủ trong ngành tiếp tục dẫn đầu thị trường…

Bỏ xa các đối thủ nhờ Ứng dụng di động City Pass Guide - http://ift.tt/2gmzrCH ban đầu chỉ là quyển guide book (sách chỉ dẫn) dành riêng cho khách du lịch nước ngoài đến khám phá VN. Giữa hàng trăm quyển guide book có mặt trên thị trường bấy giờ City Pass Guide suýt chút nữa đã phá sản vì bị thị trường cạnh tranh quá lớn. Quyết định chuyển đổi từ mô hình Sách chỉ dẫn sang Ứng dụng di động (mobile app) đã giúp City Pass vượt qua tất cả đối thủ trong ngành tiếp tục dẫn đầu thị trường…

Google says “most” Samsung infringement is not related to Android

How to Track Lost Android Phone without any tracking app?

Thí nghiệm Làm tàu ngầm by Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy ...

Thí nghiệm Làm tàu ngầm by Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy .

Sau sự thành công của lớp Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp DHCD0815E khai giảng ngày 7/8. Ngày 11/9/2015 tới đây ITPlus tiếp tục khai giảng lớp Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến với ITPlus Academy - Viện CNTT - DHQGHN và tự mình khám phá những điều tuyệt vời của chương trình học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp này.

Sau sự thành công của lớp Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp DHCD0815E khai giảng ngày 7/8. Ngày 11/9/2015 tới đây ITPlus tiếp tục khai giảng lớp Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đến với ITPlus Academy - Viện CNTT - DHQGHN và tự mình khám phá những điều tuyệt vời của chương trình học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp này.