Game kể về một tương lai gần khi người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất qua các cổng dịch chuyển gọi là Conduit, một đặc vụ an ninh được cử đi xử lý một vụ khủng bố đã vô tình rơi vào cuộc chiến và trở thành chiến binh ngăn chặn cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh ngay tại thủ đô Washington D.C.

Game kể về một tương lai gần khi người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất qua các cổng dịch chuyển gọi là Conduit, một đặc vụ an ninh được cử đi xử lý một vụ khủng bố đã vô tình rơi vào cuộc chiến và trở thành chiến binh ngăn chặn cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh ngay tại thủ đô Washington D.C.

10 Fun Team-Building Activities For Kids | ACTIVE My favorite is #4 Pass the hula hoop! These are great for beginning of the school year!

10 Fun Team-Building Activities For Kids | ACTIVE My favorite is #4 Pass the hula hoop! These are great for beginning of the school year!

25 Exciting Team Building Activities, Games & Exercises For Teens: learn to work together to accomplish a goal. Besides, team-building activities also help hone your teen’s communication, leadership and problem-solving skills.

25 Exciting Team Building Activities, Games & Exercises For Teens: learn to work together to accomplish a goal. Besides, team-building activities also help hone your teen’s communication, leadership and problem-solving skills.

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search