Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn sầu thảm hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình

38
7
2
from Diy & Crafts Ideas Magazine

10 Cheap but creative ideas for your garden 9

forget-me-nots. Just saw someone's whole backyard was covered in these. It was like a sea of blue. Wish I had had a camera on hand. Just beautiful. <3

250
38
2

japanese colors 中紅 nakabeni | japanese has many words for colours | this is "nakabeni" means "purplish medium crimson"

82
22