Geoffrey
More ideas from Geoffrey
world famous brand glassés online store. the most convenient shopping,authentic malls. #giveawaway

world famous brand glassés online store. the most convenient shopping,authentic malls. #giveawaway

Clara Bow nổi lên như 1 hiện tượng,từ 1 cô gái nông thôn đóng fim và trở nên nổi tiếng.Nhiều phụ nữ thời đó đã lấy clara làm chuẩn mực và luôn ao ước trở thành người như cô.Bộ film "If" film câm,câu chuyện xoay quanh người phụ nữ đi tìm chồng.Bộ film đã làm nên tên tuổi của bà.

Clara Bow nổi lên như 1 hiện tượng,từ 1 cô gái nông thôn đóng fim và trở nên nổi tiếng.Nhiều phụ nữ thời đó đã lấy clara làm chuẩn mực và luôn ao ước trở thành người như cô.Bộ film "If" film câm,câu chuyện xoay quanh người phụ nữ đi tìm chồng.Bộ film đã làm nên tên tuổi của bà.

Kathryn Carver, 1920's (1899-1947). Silent film actress during a brief career from 1925-1929. She had a nervous breakdown after the death of her sister in 1932. She retired from making motion pictures in 1934.

Kathryn Carver, 1920's (1899-1947). Silent film actress during a brief career from 1925-1929. She had a nervous breakdown after the death of her sister in 1932. She retired from making motion pictures in 1934.

Édith Crèvecoeur, c'est la nostalgie d'un amour perdue et la sensualité d'une tristesse toujours latente. http://bitly.com/1GNUOBX (1920s)

Édith Crèvecoeur, c'est la nostalgie d'un amour perdue et la sensualité d'une tristesse toujours latente. http://bitly.com/1GNUOBX (1920s)