Động cơ điện cho van gió

20 Pins1 Followers
Động cơ điều khiển không có lò xo phản hồi loại  180 in-lbs (AM Series)
Động cơ điều khiển không có lò xo phản hồi loại  360 in-lbs - Non-Spring Return Actuators 360 in-lbs (GM Series)
Động cơ điều khiển không có lò xo phản hồi loại  180 in-lbs (AM Series)
Động cơ điều khiển không có lò xo phản hồi loại  360 in-lbs - Non-Spring Return Actuators 360 in-lbs (GM Series)
Động cơ điều khiển không có lò xo phản hồi loại  360 in-lbs - Non-Spring Return Actuators 360 in-lbs (GM Series)
Động cơ điều khiển loại chặn lửa hút  khói 180 in-lbs - Fire and Smoke 180 in-lbs (FSAFB Series)
Động cơ điều khiển có tín hiệu lò xo phản hồi loại 180 in-lbs - Spring Return Damper Actuators 180 in-lbs (AF Series)
Đông cơ điều khiển có tín hiệu lò xo phản hồi 90 in lbs - Spring Return Damper Actuators 90 in-lbs (NF Series)
Động cơ điều khiển loại chặn lửa hút  khói 180 in-lbs - Fire and Smoke 180 in-lbs (FSAFB Series)
Động cơ điều khiển loại chặn lửa hút  khói 180 in-lbs - Fire and Smoke 180 in-lbs (FSAFB Series)

More ideas
Pinterest
Search