Buiningia brevicylindrica

Buiningia brevicylindrica

Рицин /Ricinus communis

Рицин /Ricinus communis

Люляк. Отглежданите у нас люляци са едни от най-красивите цъфтящи декоративни храсти.

Люляк. Отглежданите у нас люляци са едни от най-красивите цъфтящи декоративни храсти.

Pinterest
Search