Liz Sofield

Liz Sofield

Liz Sofield is a Textile Artist & Designer. Brisbane, Australia. T E X T I L E • P A P E R • A R T
Liz Sofield