That’s $50 for a T-Shirt

That’s $50 for a T-Shirt

That’s $50 for a T-Shirt

That’s $50 for a T-Shirt

Get a Better Night’s Sleep

Get a Better Night’s Sleep

The Success of Saying Hello

The Success of Saying Hello

The New Education Revolution

The New Education Revolution

A Fresh Perspective from a Broken Bowl

A Fresh Perspective from a Broken Bowl


More ideas
instagram + hand-drawn type - minna may design + illustration - I love the use of images and typography - also lovely font

instagram + hand-drawn type - minna may design + illustration - I love the use of images and typography - also lovely font

"To be happy for an hour....go to happy hour. To be happy for a lifetime, plant a garden" #Gardening #HappyHour #QuotesGardening

"To be happy for an hour....go to happy hour. To be happy for a lifetime, plant a garden" #Gardening #HappyHour #QuotesGardening

Always be grateful for real, true friendship. #evoxTV

Always be grateful for real, true friendship. #evoxTV

Mẹ Mỹ bất ngờ khi con 'không học gì' ở trường mẫu giáo Đức   Chuyển tới Đức sống và đăng ký cho con trai học trường mẫu giáo tại nước này đã thay đổi quan điểm về giáo dục củaTaylor Johnson - một nhà phân tích hành vi người Mỹ vừa chuyển tới Đức sống hơn một năm cùng hai con. Chị chia sẻ trải nghiệm này trên Parentmap:  Khi chuyển từ Mỹ sang Đức sống và công tác vợ chồng tôi đăng ký cho con vào một trường mẫu giáo ở đây. Trong trường Mỹ đúng như tôi mong đợi con dành cả ngày vui vẻ học tập…

Mẹ Mỹ bất ngờ khi con 'không học gì' ở trường mẫu giáo Đức Chuyển tới Đức sống và đăng ký cho con trai học trường mẫu giáo tại nước này đã thay đổi quan điểm về giáo dục củaTaylor Johnson - một nhà phân tích hành vi người Mỹ vừa chuyển tới Đức sống hơn một năm cùng hai con. Chị chia sẻ trải nghiệm này trên Parentmap: Khi chuyển từ Mỹ sang Đức sống và công tác vợ chồng tôi đăng ký cho con vào một trường mẫu giáo ở đây. Trong trường Mỹ đúng như tôi mong đợi con dành cả ngày vui vẻ học tập…

JK Rowling: The Fringe Benefits of Failure

JK Rowling: The Fringe Benefits of Failure

"Watching something grow is good for MORALE. It helps us believe in life." -Myron S Kaufman

"Watching something grow is good for MORALE. It helps us believe in life." -Myron S Kaufman

Learn how to manage time effectively, why it is important to incorporate play into daily life to create the results you want, and how to bring ‘games’ into business and personal relationships.  Materials recommended: Paper, pen, colored markers or pencils.

Learn how to manage time effectively, why it is important to incorporate play into daily life to create the results you want, and how to bring ‘games’ into business and personal relationships. Materials recommended: Paper, pen, colored markers or pencils.

Feeling and Sleep Wellness

Feeling and Sleep Wellness

Finding Balance in the Imbalance of Life

Finding Balance in the Imbalance of Life

Pinterest
Search