Explore these ideas and much more!

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

انسانها کفش و لباس پنج سال پیش خود را اسثفاده نمی کنند اما با باورهای هزاران سال قبل زندگی می کنند http://holakoueearchive.co

انسانها کفش و لباس پنج سال پیش خود را اسثفاده نمی کنند اما با باورهای هزاران سال قبل زندگی می کنند http://holakoueearchive.co

نمي دانم کی , کجا و چگونه می میرم , اما می توانم انتخاب کنم که با کی , کجا و چگونه زندگی کنم http://holakoueearchive.co

نمي دانم کی , کجا و چگونه می میرم , اما می توانم انتخاب کنم که با کی , کجا و چگونه زندگی کنم http://holakoueearchive.co

آدم به ارزوهایش نمیرسد به هدفش میرسد http://holakoueearchive.co

آدم به ارزوهایش نمیرسد به هدفش میرسد http://holakoueearchive.co

دوستان عزیز این یک چیز فوق العاده است! http://holakoueearchive.co

دوستان عزیز این یک چیز فوق العاده است! http://holakoueearchive.co

زن و مرد به دلیل صمیمیت وارد مرحله ای می شوندکه اول حرف می زنند بعد فکر می کنند حرفهایی را که با خودشان هم نمی گویند به شریکشان می زنند http://holakoueearchive.co

زن و مرد به دلیل صمیمیت وارد مرحله ای می شوندکه اول حرف می زنند بعد فکر می کنند حرفهایی را که با خودشان هم نمی گویند به شریکشان می زنند http://holakoueearchive.co

کودکانی که بیشتر اقدام به لمس کردن، چنگ زدن و چشیدن اشیای اطراف خود می‌کنند، از توانایی بهتری در یادگیری برخوردار هستند http://holakoueearchive.co

کودکانی که بیشتر اقدام به لمس کردن، چنگ زدن و چشیدن اشیای اطراف خود می‌کنند، از توانایی بهتری در یادگیری برخوردار هستند http://holakoueearchive.co

کوششهایی در بعضی از کشورها از جمله شوروی بعد از انقلاب 1917 شد که خانواده را از بین ببرند در1960 با شکست روبرو شد و این فکر را کنار گذاشتند http://holakoueearchive.co

کوششهایی در بعضی از کشورها از جمله شوروی بعد از انقلاب 1917 شد که خانواده را از بین ببرند در1960 با شکست روبرو شد و این فکر را کنار گذاشتند http://holakoueearchive.co

""حقیقت"" تطابق شناخت با واقعیت است. http://holakoueearchive.rocks

""حقیقت"" تطابق شناخت با واقعیت است. http://holakoueearchive.rocks

موضوع دروغ موضوع باور انسان است در یک ارتباط به واقعیت و یا بیان واقعیت http://holakoueearchive.co

موضوع دروغ موضوع باور انسان است در یک ارتباط به واقعیت و یا بیان واقعیت http://holakoueearchive.co

Pinterest
Search