Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

انسان سالم، از نظر گذران زمان و وقت به نوعی عمل می کند که با واقعیت جهان خارج در ارتباط است . http://holakoueearchive.co

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم. http://holakoueearchive.co

عشق مثل پدیده ایست که در حال رشد و نمو است اگر کمکش کنیم رشد می کند و اگر نه از بین میرود http://holakoueearchive.co

اگر فكر مي كنيد قدرت و مقامي را داشتن؛ شما رو به يه امنيت و آرامش مي رساند؛ یک اشتباه محض می باشد .. http://holakoueearchive.co

یکی از گرفتاریهای ادماهای دانا در این است که به صد تا موضوع نگاه می کنند ، اما ادم نادان به دو تا موضوع نگاه می کنه http://holakoueearchive.co

""با احساس"" یعنی چیز کوچک خوب را بزرگ کردن . ""حساس"" یعنی چیز کوچک بد را بزرگ کردن. http://holakoueearchive.co

پذیرش مسئولیت , همانند درجه حرارت بدن از حد متعادل که گذشت چه بیشتر یا کمتر ایجاد بیماری و حتی مرگ می کند http://holakoueearchive.co

ما در دنیایی هستیم که همیشه با اطلاعات کم باید تصمیمات بزرگ و مهم بگیریم. http://holakoueearchive.co

سقوط از قله غرور فتح بزرگيست . http://holakoueearchive.co