Explore these ideas and much more!

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

روزی که انسان بر مبنای لذت حرکت می کند یعنی می خواهد خودش را آتش بزند و نابود کند http://holakoueearchive.co

متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم تا دیگران گرم شوند چه انسان شریفی هستیم http://holakoueearchive.co

متأسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم تا دیگران گرم شوند چه انسان شریفی هستیم http://holakoueearchive.co

بچه خجالتی نشان دهنده این است که ازادی عمل نداشته. http://holakoueearchive.co

بچه خجالتی نشان دهنده این است که ازادی عمل نداشته. http://holakoueearchive.co

مرد یا زن بودن دلیل برتری نیست، بیایید ""انسان"" باشیم. http://holakoueearchive.co

مرد یا زن بودن دلیل برتری نیست، بیایید ""انسان"" باشیم. http://holakoueearchive.co

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشد این دیگر خوبی نیست بلکه معامله است. http://holakoueearchive.co

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشد این دیگر خوبی نیست بلکه معامله است. http://holakoueearchive.co

در وقت ازدواج در دنیای امروز هر دو طرف اول باید پدر و مادر را طلاق دهند بعد ازدواج کنند. http://holakoueearchive.co

در وقت ازدواج در دنیای امروز هر دو طرف اول باید پدر و مادر را طلاق دهند بعد ازدواج کنند. http://holakoueearchive.co

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.co

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.co

برای لغت حرمت نفس جانشین دیگری را نمی توان به کار برد برای اینکه رسیدن به تقدس نفس است و آنچه که خود واقعی من است http://holakoueearchive.co

برای لغت حرمت نفس جانشین دیگری را نمی توان به کار برد برای اینکه رسیدن به تقدس نفس است و آنچه که خود واقعی من است http://holakoueearchive.co

با مهربانی می شود خاطری را، دلی را شاد کرد و به دیگری امنییت و آرامش بخشید. http://holakoueearchive.co

با مهربانی می شود خاطری را، دلی را شاد کرد و به دیگری امنییت و آرامش بخشید. http://holakoueearchive.co

اگر ما به کسی چیزی یاد نداده باشیم، نمی توانیم توقع درخواست آن را داشته باشیم . http://holakoueearchive.co

اگر ما به کسی چیزی یاد نداده باشیم، نمی توانیم توقع درخواست آن را داشته باشیم . http://holakoueearchive.co

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search