Explore these ideas and much more!

சக்தி விகடனின் 'ஆலயம் தேடுவோம்' பகுதிக்காக ஆலயங்களைத் தேடிச் சென்றபோது, செஞ்சியில் பல்லாண்டு காலமாக கவனிப்பாரற்று பாழ்பட்டுக் கிடக்கும் கோதண்டராமர் கோயிலைக் கண்டேன். அந்தப் புகைப்படங்களே இவை!

சக்தி விகடனின் 'ஆலயம் தேடுவோம்' பகுதிக்காக ஆலயங்களைத் தேடிச் சென்றபோது, செஞ்சியில் பல்லாண்டு காலமாக கவனிப்பாரற்று பாழ்பட்டுக் கிடக்கும் கோதண்டராமர் கோயிலைக் கண்டேன். அந்தப் புகைப்படங்களே இவை!

கோதண்டராமர் ஆலயத்தின் அழகிய மண்டபம் ஒன்றின் அருகில்...

கோதண்டராமர் ஆலயத்தின் அழகிய மண்டபம் ஒன்றின் அருகில்...

Pinterest
Search