Explore Victorian England, Victorian London and more!

Explore related topics

A group of match-girls in 1888, the year the workers at the Bryant & May Match Factory in Bow, East London, went on strike.

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search