Explore these ideas and much more!

Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan

Diễn viên Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina Stefanova được giám khảo Quang Dũng cho điểm 9 vì đã "lột tả được cảm xúc trong điệu nhảy"

Diễn viên Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina Stefanova được giám khảo Quang Dũng cho điểm 9 vì đã "lột tả được cảm xúc trong điệu nhảy"

http://tokobungamurahdibekasi.blogspot.co.id/p/toko-bunga-arraiq-florist-menjual-bunga.html

http://tokobungamurahdibekasi.blogspot.co.id/p/toko-bunga-arraiq-florist-menjual-bunga.html

2012 champs

Nino and Kristina, Cha Cha Cha

#dancerproblems:

This is so true . I sit on the floor in a straddle and eat dinner in front of the tv sometimes lol

Minh Hằng và bạn nhảy Atanas Georgiev Malamov

Minh Hằng và bạn nhảy Atanas Georgiev Malamov

Cô búp bê dễ thương Minh Hằng

Cô búp bê dễ thương Minh Hằng

*SORRY, no information as to product used....I love the way the artist did her hair!

*SORRY, no information as to product used.I love the way the artist did her hair!

Pinterest
Search