Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Flycatcher Nam, World Flycatcher and more!

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Niltava bụng hung; Họ Đớp ruồi cựu thế giới-Muscicapidae/Oll World Flycatcher; Nam Á và Đông Nam Á || Rufous-bellied niltava (Niltava sundara); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Niltava họng hung; Họ Đớp ruồi cựu thế giới-Muscicapidae (Old World Flycatcher); Nam Á, Trung Quốc và Đông Nam Á || Vivid niltava (Niltava vivida); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chích chòe than; Họ Đớp ruồi cựu thế giới-Muscicapidae; Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á || Oriental magpie-robin (Copsychus saularis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Chích chòe than; Họ Đớp ruồi cựu thế giới-Muscicapidae; Tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á || Oriental magpie-robin (Copsychus saularis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Kashmir; Họ Đớp ruồi-Muscicapidae; vùng Kashmir tiểu lục địa Ấn Độ || Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

Đớp ruồi Hoàng gia Trung và Nam Mỹ | Royal flycatcher (Onychorhynchus coronatus)(Tyrannidae)(Onychorhynchus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm) https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl

Đớp ruồi Hoàng gia Trung và Nam Mỹ | Royal flycatcher (Onychorhynchus coronatus)(Tyrannidae)(Onychorhynchus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm) https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl

Đớp ruồi Hoàng gia Trung và Nam Mỹ | Royal flycatcher (Onychorhynchus coronatus)(Tyrannidae)(Onychorhynchus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm) https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl

Đớp ruồi Hoàng gia Trung và Nam Mỹ | Royal flycatcher (Onychorhynchus coronatus)(Tyrannidae)(Onychorhynchus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm) https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl

Chim ruồi Ẩn sĩ xanh Trung Mỹ và bắc Nam Mỹ | Green hermit (Phaethornis guy)(Trochilidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)