Explore Season 2, 2014 08 and more!

“Дневниците на уфолога” (11) с проф. Стамен Стаменов от 2014-08-17 тема: Отвличания от извънземни и контактите с тях…

“Дневниците на уфолога” (11) с проф. Стамен Стаменов от 2014-08-17 тема: Отвличания от извънземни и контактите с тях…

“Дневниците на уфолога” (2) с проф. Стамен Стаменов от 2014-05-25 тема: “Какво е това уфология и пале-уфология?” (част 2 от 2)

“Дневниците на уфолога” (2) с проф. Стамен Стаменов от 2014-05-25 тема: “Какво е това уфология и пале-уфология?” (част 2 от 2)

“Дневниците на уфолога” (1) с проф. Стамен Стаменов от 2014-05-18 тема: “Какво е това уфология и палеуфология” (част 1 от 2)

“Дневниците на уфолога” (1) с проф. Стамен Стаменов от 2014-05-18 тема: “Какво е това уфология и палеуфология” (част 1 от 2)

“Дневниците на уфолога” (5) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-15 тема: “Луната е изкуствено създадена, а човекът е извънземно творение”

“Дневниците на уфолога” (5) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-15 тема: “Луната е изкуствено създадена, а човекът е извънземно творение”

“Дневниците на уфолога” (3) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-01 тема: “Екзополитиката като интегрална наука”

“Дневниците на уфолога” (3) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-01 тема: “Екзополитиката като интегрална наука”

"Дневниците на уфолога" (9) с проф. Стамен Стаменов  тема: “Извънземните и политиците”

"Дневниците на уфолога" (9) с проф. Стамен Стаменов тема: “Извънземните и политиците”

“Дневниците на уфолога” (7) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-29 тема: “Проект РАЗКРИТИЕ”

“Дневниците на уфолога” (7) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-29 тема: “Проект РАЗКРИТИЕ”

“Дневниците на уфолога” (6) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-22 тема: “Планетата Земя – живо и разумно същество”

“Дневниците на уфолога” (6) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-22 тема: “Планетата Земя – живо и разумно същество”

“Дневниците на уфолога” (4) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-08 тема: “Палеуфологията като интегрална наука”  гост: доц. д-р Емил Минев от БАН (Българска Академия на Науките)

“Дневниците на уфолога” (4) с проф. Стамен Стаменов от 2014-06-08 тема: “Палеуфологията като интегрална наука” гост: доц. д-р Емил Минев от БАН (Българска Академия на Науките)

Pinterest
Search