Explore Net, Chang'e 3 and more!

Explore related topics

Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, diện tích 4x18, 1 trệt, 3 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8877/cho-thue-nha-mat-tien-duong-hai-ba-trung-quan-1-tphcm-dien-tich-4x18-1-tret-3-lau-gia-65-trieu#.VWk5y9Kqqko

Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, diện tích 4x18, 1 trệt, 3 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8877/cho-thue-nha-mat-tien-duong-hai-ba-trung-quan-1-tphcm-dien-tich-4x18-1-tret-3-lau-gia-65-trieu#.VWk5y9Kqqko

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 84m2, 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10522/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-dinh-tien-hoang-quan-binh-thanh-tphcm-dt-84m2-1-tret-2-lau-san-thuong-gia-25-trieu#.Vn4C77Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 84m2, 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10522/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-dinh-tien-hoang-quan-binh-thanh-tphcm-dt-84m2-1-tret-2-lau-san-thuong-gia-25-trieu#.Vn4C77Z97IU

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, DT 4x16m, 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15518/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-pham-van-hai-quan-tan-binh-dt-4x16m-1-tret-2-lau-san-thuong-gia-22-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, DT 4x16m, 1 trệt, 2 lầu, sân thượng, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15518/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-pham-van-hai-quan-tan-binh-dt-4x16m-1-tret-2-lau-san-thuong-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn Cư Xá Đô Thành, Quận 3, TPHCM, DT 4.2x22m, 1 trệt, 3 lầu, giá 24 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10614/cho-thue-nha-nguyen-can-cu-xa-do-thanh-quan-3-tphcm-dt-42x22m-1-tret-3-lau-gia-24-trieu#.VpB2kbZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn Cư Xá Đô Thành, Quận 3, TPHCM, DT 4.2x22m, 1 trệt, 3 lầu, giá 24 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10614/cho-thue-nha-nguyen-can-cu-xa-do-thanh-quan-3-tphcm-dt-42x22m-1-tret-3-lau-gia-24-trieu#.VpB2kbZ97IU

Cho thuê nhà nguyên nguyên căn, mặt tiền đường Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình, TPHCM, DT 4x16m, 1 trệt, 2 lầu, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10715/cho-thue-nha-nguyen-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-hong-dao-quan-tan-binh-tphcm-dt-4x16m-1-tret-2-lau-gia-30-trieu#.VqHhBZp97IU

Cho thuê nhà nguyên nguyên căn, mặt tiền đường Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình, TPHCM, DT 4x16m, 1 trệt, 2 lầu, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10715/cho-thue-nha-nguyen-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-hong-dao-quan-tan-binh-tphcm-dt-4x16m-1-tret-2-lau-gia-30-trieu#.VqHhBZp97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM, DT 4x14m, 1 trệt, 3 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10604/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-cong-quynh-quan-1-tphcm-dt-4x14m-1-tret-3-lau-gia-35-trieu#.Vo94-bZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM, DT 4x14m, 1 trệt, 3 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10604/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-cong-quynh-quan-1-tphcm-dt-4x14m-1-tret-3-lau-gia-35-trieu#.Vo94-bZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Trần Trọng Cung, Quận 7, TPHCM, DT sàn 550m2, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 29 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11134/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-trong-cung-quan-7-tphcm-dt-san-550m2-1-tret-1-lung-3-lau-gia-29-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Trần Trọng Cung, Quận 7, TPHCM, DT sàn 550m2, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 29 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11134/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-trong-cung-quan-7-tphcm-dt-san-550m2-1-tret-1-lung-3-lau-gia-29-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Phạm Phú Thứ, Quận Tân Bình, DT 7x23m, 1 trệt, 2 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20891/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-pham-phu-thu-quan-tan-binh-dt-7x23m-1-tret-2-lau-gia-65-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Phạm Phú Thứ, Quận Tân Bình, DT 7x23m, 1 trệt, 2 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20891/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-pham-phu-thu-quan-tan-binh-dt-7x23m-1-tret-2-lau-gia-65-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường NGuyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 3,5x25m, 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10899/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-huu-canh-quan-binh-thanh-tphcm-dt-35x25m-1-tret-1-lung-1-lau-gia-25-trieu#.VtpWJFuLTIU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường NGuyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 3,5x25m, 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10899/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-huu-canh-quan-binh-thanh-tphcm-dt-35x25m-1-tret-1-lung-1-lau-gia-25-trieu#.VtpWJFuLTIU

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, DT 4×12,5m, 1 trệt, 2 lầu, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14652/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-nguyen-thi-minh-khai-quan-1-dt-4x125m-1-tret-2-lau-gia-22-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, DT 4×12,5m, 1 trệt, 2 lầu, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14652/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-nguyen-thi-minh-khai-quan-1-dt-4x125m-1-tret-2-lau-gia-22-trieu

Pinterest
Search