Pinterest

Explore Products and more!

Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, diện tích 4x18, 1 trệt, 3 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8877/cho-thue-nha-mat-tien-duong-hai-ba-trung-quan-1-tphcm-dien-tich-4x18-1-tret-3-lau-gia-65-trieu#.VWk5y9Kqqko

Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM, diện tích 4x18, 1 trệt, 3 lầu, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8877/cho-thue-nha-mat-tien-duong-hai-ba-trung-quan-1-tphcm-dien-tich-4x18-1-tret-3-lau-gia-65-trieu#.VWk5y9Kqqko

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hoàng Sa, Quận 3, TPHCM, DT 4,7x14m, 1 trệt, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11673/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-hoang-sa-quan-3-tphcm-dt-47x14m-1-tret-1-lau-gia-25-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hoàng Sa, Quận 3, TPHCM, DT 4,7x14m, 1 trệt, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11673/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-hoang-sa-quan-3-tphcm-dt-47x14m-1-tret-1-lau-gia-25-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, DT 3,7x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13892/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-pham-viet-chanh-quan-1-dt-37x17m-1-tr6et5-3-lau-gia-40-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Phạm Viết Chánh, Quận 1, DT 3,7x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13892/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-pham-viet-chanh-quan-1-dt-37x17m-1-tr6et5-3-lau-gia-40-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Chiêu Anh Các, Quận 5, DT 4,2x20m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14240/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-chieu-anh-cac-quan-5-dt-42x20-1-tret-2-lau-gia-35-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Chiêu Anh Các, Quận 5, DT 4,2x20m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14240/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-chieu-anh-cac-quan-5-dt-42x20-1-tret-2-lau-gia-35-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, DT 4,2×11,7m, 1 trệt, 5 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13620/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-nguyen-dinh-chinh-quan-phu-nhuan-dt-42x117m-1-tret-5-lau-gia-25-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, DT 4,2×11,7m, 1 trệt, 5 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13620/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-nguyen-dinh-chinh-quan-phu-nhuan-dt-42x117m-1-tret-5-lau-gia-25-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TPHCM, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu đúc, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10442/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-truong-to-quan-4-tphcm-dt-4x20m-1-tret-3-lau-duc-gia-30-trieu#.VnJxV7Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TPHCM, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu đúc, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10442/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-nguyen-truong-to-quan-4-tphcm-dt-4x20m-1-tret-3-lau-duc-gia-30-trieu#.VnJxV7Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Trần Quốc Toản, Quận 3, TPHCM, 1 trệt, 4 lầu, DT 6.3x6m, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10629/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-quoc-toan-quan-3-tphcm-1-tret-4-lau-dt-63x6m-gia-35-trieu#.VpS7ZrZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Trần Quốc Toản, Quận 3, TPHCM, 1 trệt, 4 lầu, DT 6.3x6m, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10629/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-quoc-toan-quan-3-tphcm-1-tret-4-lau-dt-63x6m-gia-35-trieu#.VpS7ZrZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Xuân Hồng, Quận Tân Bình TPHCM, DT 4x19m, giá 33 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10563/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-xuan-hong-quan-tan-binh-tphcm-dt-4x19m-gia-33-trieu#.VoTuXLZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Xuân Hồng, Quận Tân Bình TPHCM, DT 4x19m, giá 33 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10563/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-xuan-hong-quan-tan-binh-tphcm-dt-4x19m-gia-33-trieu#.VoTuXLZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hùng Vương, Quận 5, TPHCM, 1 trệt, 3 lầu, DT 8x18m, giá 5.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10462/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-hung-vuong-quan-5-tphcm-1-tret-3-lau-dt-8x18m-gia-5000usd#.VnPJgbZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hùng Vương, Quận 5, TPHCM, 1 trệt, 3 lầu, DT 8x18m, giá 5.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10462/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-hung-vuong-quan-5-tphcm-1-tret-3-lau-dt-8x18m-gia-5000usd#.VnPJgbZ97IU

Cho thuê nhà Quận Tân Bình, HXH đường Cách Mạng Tháng Tám, DT 4,2x15m, 1 hầm, 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/24944/cho-thue-nha-quan-tan-binh-hxh-duong-cach-mang-thang-tam-dt-42x15m-1-ham-1-tret-3-lau-san-thuong-gia-25-trieu

Cho thuê nhà Quận Tân Bình, HXH đường Cách Mạng Tháng Tám, DT 4,2x15m, 1 hầm, 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/24944/cho-thue-nha-quan-tan-binh-hxh-duong-cach-mang-thang-tam-dt-42x15m-1-ham-1-tret-3-lau-san-thuong-gia-25-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, DT 4x11m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, sân thượng, giá 26 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21186/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-nguyen-gian-thanh-quan-10-dt-4x11m-1-tret-1-lung-3-lau-san-thuong-gia-26-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, DT 4x11m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, sân thượng, giá 26 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21186/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-nguyen-gian-thanh-quan-10-dt-4x11m-1-tret-1-lung-3-lau-san-thuong-gia-26-trieu

Cho thuê mặt bằng, mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, DT 280m2, 1 lửng, 3 lầu, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10727/cho-thue-mat-bang-mat-tien-duong-tan-son-nhi-quan-tan-phu-dt-280m2-1-lung-3-lau-gia-15-trieu#.VqXltZp97IU

Cho thuê mặt bằng, mặt tiền đường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, DT 280m2, 1 lửng, 3 lầu, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10727/cho-thue-mat-bang-mat-tien-duong-tan-son-nhi-quan-tan-phu-dt-280m2-1-lung-3-lau-gia-15-trieu#.VqXltZp97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM, DT 5x12m, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10635/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-cong-quynh-quan-1-tphcm-dt-5x12m-gia-30-trieu#.VpS9OrZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM, DT 5x12m, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10635/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-cong-quynh-quan-1-tphcm-dt-5x12m-gia-30-trieu#.VpS9OrZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền đường Trần Đình Xu, Quận 1, TPHCM, DT 4.5x4.8m, giá 20 triệu, 1 trệt, 3 lầu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10361/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-dinh-xu-quan-1-tphcm-dt-45x48m-gia-20-trieu-1-tret-3-lau#.VmVMOtJ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền đường Trần Đình Xu, Quận 1, TPHCM, DT 4.5x4.8m, giá 20 triệu, 1 trệt, 3 lầu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10361/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-tran-dinh-xu-quan-1-tphcm-dt-45x48m-gia-20-trieu-1-tret-3-lau#.VmVMOtJ97IU

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, DT 4,2x30m, 1 trệt, 1 lầu, giá 20 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20848/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nguyen-kiem-quan-phu-nhuan-dt-42x30m-1-tret-1-lau-gia-20-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, DT 4,2x30m, 1 trệt, 1 lầu, giá 20 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20848/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nguyen-kiem-quan-phu-nhuan-dt-42x30m-1-tret-1-lau-gia-20-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Lý Thái Tổ, Quận 3, DT 4,2x12m, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13029/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-ly-thai-quan-3-dt-42x12m-1-tret-3-lau-gia-23-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Lý Thái Tổ, Quận 3, DT 4,2x12m, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13029/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-ly-thai-quan-3-dt-42x12m-1-tret-3-lau-gia-23-trieu