Explore these ideas and much more!

Explore related topics

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Huy Chú, Quận 5, DT 4x17m, 1 trệt, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13224/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-huy-chu-quan-5-dt-4x17m-1-tret-1-lau-gia-25-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Huy Chú, Quận 5, DT 4x17m, 1 trệt, 1 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13224/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-huy-chu-quan-5-dt-4x17m-1-tret-1-lau-gia-25-trieu

Cho thuê mặt bằng, mặt tiền đường Phan Văn Trị, Quận 5, TPHCM, DT 150m2, 1 trệt, 2 lầu, giá 20 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10573/cho-thue-mat-bang-mat-tien-duong-phan-van-tri-quan-5-tphcm-dt-150m2-1-tret-2-lau-gia-20-trieu#.VouTcLZ97IU

Cho thuê mặt bằng, mặt tiền đường Phan Văn Trị, Quận 5, TPHCM, DT 150m2, 1 trệt, 2 lầu, giá 20 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10573/cho-thue-mat-bang-mat-tien-duong-phan-van-tri-quan-5-tphcm-dt-150m2-1-tret-2-lau-gia-20-trieu#.VouTcLZ97IU

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 1.700USD\ http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12737/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-dinh-phung-quan-phu-nhuan-dt-4x17m-1-tret-3-lau-gia-1-700usd

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 1.700USD\ http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12737/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-dinh-phung-quan-phu-nhuan-dt-4x17m-1-tret-3-lau-gia-1-700usd

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12275/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-dt-42x16m-1-tret-3-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12275/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-dt-42x16m-1-tret-3-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, DT 3×12,6m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng, giá 29 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12197/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-dinh-phung-quan-phu-nhuan-dt-3x126m-dt-3x126m-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-gia-29-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, DT 3×12,6m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng, giá 29 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/12197/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-dinh-phung-quan-phu-nhuan-dt-3x126m-dt-3x126m-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-gia-29-trieu

Cho thuê nhà Quận Bình Thạnh, MT đường Phan Văn Trị, DT 10,7x11m nở hậu 120m2, nhà trệt, giá 4.000 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/23219/cho-thue-nha-quan-binh-thanh-mt-duong-phan-van-tri-dt-107x11m-no-hau-120m2-nha-tret-gia-4-000-usd

Cho thuê nhà Quận Bình Thạnh, MT đường Phan Văn Trị, DT 10,7x11m nở hậu 120m2, nhà trệt, giá 4.000 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/23219/cho-thue-nha-quan-binh-thanh-mt-duong-phan-van-tri-dt-107x11m-no-hau-120m2-nha-tret-gia-4-000-usd

Nhà cho thuê nguyên căn, đường số 31E, Quận 2, DTSD 300m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13194/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-31e-quan-2-dtsd-300m2-1-tret-3-lau-gia-23-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường số 31E, Quận 2, DTSD 300m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13194/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-31e-quan-2-dtsd-300m2-1-tret-3-lau-gia-23-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Lê Hồng Phong, Quận 10, DT 4x22m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 58 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17567/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-le-hong-phong-quan-10-dt-4x22m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-58-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Lê Hồng Phong, Quận 10, DT 4x22m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 58 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17567/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-le-hong-phong-quan-10-dt-4x22m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-58-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường số 21 - Vĩnh Hội, Quận 4, TPHCM, DT 5x10m, 1 trệt, 4 lầu, giá 18 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10722/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-so-21-vinh-hoi-quan-4-tphcm-dt-5x10m-1-tret-4-lau-gia-18-trieu#.VqLwp5p97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường số 21 - Vĩnh Hội, Quận 4, TPHCM, DT 5x10m, 1 trệt, 4 lầu, giá 18 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10722/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-so-21-vinh-hoi-quan-4-tphcm-dt-5x10m-1-tret-4-lau-gia-18-trieu#.VqLwp5p97IU

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, DT 3,8x21m, 1 trệt, 2 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13277/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-van-tri-quan-binh-thanh-dt-38x21m-1-tret-2-lau-gia-25-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, DT 3,8x21m, 1 trệt, 2 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13277/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-phan-van-tri-quan-binh-thanh-dt-38x21m-1-tret-2-lau-gia-25-trieu

Pinterest
Search