Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Ifcmradio D8, D8 B2 and more!

کلام امروز عنوان: آیا آرامش تنومند عیسی را دریافت؟ تاریخ: 25 خرداد 1393 برابر با 15 ژوئن 2014 زمان: 3: 33 کشیش الناتان باغستانی لینک مربوطه؛ https://www.mixcloud.com/IFCMRADIO/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF/

دعا برای انتقال شجاعت روح القدس توسط جاری شدن آیات و معجزات برای گوش کردن به این پیام صوتی به لینک زیر مراجعه کنید https://www.mixcloud.com/IFCMRADIO/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA/

کلام امروز؛ دستهای عیسی by ‫IFCMRADIO on SoundCloud

کلام امروز؛ آرزوی شما چیست؟ تاریخ: 24 اردیبهشت 1393 برابر با 14 می 2014 زمان: 1: 50 توسط: کشیش نازنین باغستانی فایل صوتی را بشنوید https://www.mixcloud.com/IFCMRADIO/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ فایل تصویری را تماشا کنید https://vimeo.com/95357027

تاریخ: 16 اردیبهشت 1393 برابر با 6 می 2014 زمان: 1: 50 توسط: کشیش نازنین باغستانی https://www.mixcloud.com/IFCMRADIO/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%87/ #Baghestani2014

تاریخ: 13 اردیبهشت 1393 برابر با 3 می 2014 زمان: 1: 59 عنوان: اتفاقهای خوب توسط: کشیش نازنین باغستانی این فایل را از طریق لینک زیر بشنوید: https://www.mixcloud.com/IFCMRADIO/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8/ #Baghestani2014

کلام امروز؛ از زخمهای عیسی ما شفا یافته ایم by ‫IFCMRADIO on SoundCloud