Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Kimono Fudži Kimono, Fuji Kimono and more!

☆ New Arrival☆ '#Survival of The Fittest' #womens #cotton #yukata #vintage #Japanese #kimono from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/survival-of-the-fittest.html

☆ New Arrival☆ 'Palace Garden' #bluish #green #silk #antique #Japanese #kimono with exquisite #floral pattern from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/palace-garden.html

☆ New Arrival☆ 'Hypnosis' #ladies #Linen & #cotton #vintage #Japanese #kimono from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/hypnosis.html

Shibori Dounuki, Late Meiji to early Taisho (1900-1915). A silk antique dounuki undergarment featuring a shibori on the main, with katazome sides. The Kimono Gallery.

☆ New Arrival☆ '#Backgammon' #Ladies #cotton #vintage #Japanese #kimono from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/backgammon.html

☆ New Arrival☆ 'Twinkle Twinkle' #ladies #vintage #Japanese #kimono from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/twinkle-twinkle.html

☆ New Arrival☆ 'Almost Blue' #blue #silk #vintage #Japanese #kimono with #lily #flower from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/almost-blue.html

☆ New Arrival☆ 'Hanging Garden' #black #silk #vintage #Japanese #kimono with #floral pattern from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/hanging-garden.html

☆ New Arrival☆ 'Confetti' #ladies #wool blend #vintage #Japanese #kimono from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/confetti.html

☆ New Arrival☆ 'Flower Press' #womens #silk #vintage #Japanese #kimono with a smart #geometric #floral motif design which is #hanabishi (#flower -shaped family crest) from #FujiKimono http://www.fujikimono.co.uk/fabric-japanese/flower-press.html