Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Xx Publicó, Borges Quote and more!

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود. پس برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی کند، خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید ! ‫خورخه لوئیس بورخس‬‎

The 15 Wittiest Things Oscar Wilde Ever Said

همواره دشمنانت را ببخش هیچ چیز انها را بیش از این به خشم نمی اورد.

Original Painting on Wood by Diane Duda - Hooray for Today

امروز روز نویی است پس تو هم آدم نویی شو از گذشته رها ، هرچه بوده از آینده جدا ، هرچه خواهد شد امروز را زندگی کن .. همان کسی باش که عمری آرزویش را در سر داشتی از آنچه تو را می آزارد جدا شو از آنچه تو را دلگیر می کند رها شو دست دلت رابگیر و به هر چه نگرانت می کند بی اعتنا شو تنهابه امید آنچه امیدت می دهد رو کن به آنکه به تو پر و بال میدهد خو کن سیاهی لشکرهای زندگی ات راکنار بگذار نقش اول زندگی ات تو هستی در ایفای یک نقش واقعی نیک بدرخش برای خودت وبودنت جشن بگیر فرصتها گاهی هرگز تکرار نمیشوند…

تنفر از یک شخص او را مهم میکند .بخشیدنش او را به چیزی متروک بدل میکند

هیچگاه با یک احمق مشاجره نکن شاید ناظران این مشاجره تفاوت شما را متوجه نشوند.

می‌خواهمت چنان‌که شب خسته خواب را می‌جویمت چنان‌که لب تشنه آب را محو توام چنان‌که ستاره به چشم صبح یا شبنم سپیده‌ دمان آفتاب را....

دیگران را ببخش، نه به خاطر اینکه لایق بخششند، به خاطر اینکه تو لایق آرامشی: “Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.”

This Seems Like a No Brainer, But It’s Hard To Do