Explore Xx Publicó, Borges Quote and more!

Explore related topics

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود. پس برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی کند، خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید !   ‫خورخه لوئیس بورخس‬‎

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود. پس برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی کند، خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید ! ‫خورخه لوئیس بورخس‬‎

همواره دشمنانت را ببخش هیچ چیز انها را بیش از این به خشم نمی اورد.

همواره دشمنانت را ببخش هیچ چیز انها را بیش از این به خشم نمی اورد.

امروز روز نویی است  پس تو هم آدم نویی شو از گذشته رها ، هرچه بوده از آینده جدا ، هرچه خواهد شد امروز را زندگی کن .. همان کسی باش که عمری آرزویش را در سر داشتی از آنچه تو را می آزارد جدا شو از آنچه تو را دلگیر می کند رها شو دست دلت رابگیر و به هر چه نگرانت می کند بی اعتنا شو تنهابه امید آنچه امیدت می دهد رو کن به آنکه به تو پر و بال میدهد خو کن سیاهی لشکرهای زندگی ات راکنار بگذار نقش اول زندگی ات تو هستی در ایفای یک نقش واقعی نیک بدرخش برای خودت وبودنت جشن بگیر فرصتها گاهی هرگز تکرار نمیشوند…

امروز روز نویی است پس تو هم آدم نویی شو از گذشته رها ، هرچه بوده از آینده جدا ، هرچه خواهد شد امروز را زندگی کن .. همان کسی باش که عمری آرزویش را در سر داشتی از آنچه تو را می آزارد جدا شو از آنچه تو را دلگیر می کند رها شو دست دلت رابگیر و به هر چه نگرانت می کند بی اعتنا شو تنهابه امید آنچه امیدت می دهد رو کن به آنکه به تو پر و بال میدهد خو کن سیاهی لشکرهای زندگی ات راکنار بگذار نقش اول زندگی ات تو هستی در ایفای یک نقش واقعی نیک بدرخش برای خودت وبودنت جشن بگیر فرصتها گاهی هرگز تکرار نمیشوند…

هیچگاه با یک احمق مشاجره نکن شاید ناظران این مشاجره تفاوت شما را متوجه نشوند.

هیچگاه با یک احمق مشاجره نکن شاید ناظران این مشاجره تفاوت شما را متوجه نشوند.

دیگران را ببخش، نه به خاطر اینکه لایق بخششند، به خاطر اینکه تو لایق آرامشی Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.

دیگران را ببخش، نه به خاطر اینکه لایق بخششند، به خاطر اینکه تو لایق آرامشی Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.

زندگی مانند کودکی است که

زندگی مانند کودکی است که

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search