Explore these ideas and much more!

بار خود را بستم ، رفتم از شهر خیالات سَبُک بیرون دل م از غربت سنجاقک پُر ... سهراب م

بار خود را بستم ، رفتم از شهر خیالات سَبُک بیرون دل م از غربت سنجاقک پُر ... سهراب م

من با پاییز می آیم...

من با پاییز می آیم...

سَرم از عشق تو گرم است ...

سَرم از عشق تو گرم است ...

این هوای یک نفرست یا پاییزی  یا من!؟ ...

این هوای یک نفرست یا پاییزی یا من!؟ ...

پاییز، دختر ِ من است که انتظارش  مرا نمی کُشد ... انتهای شهریور 94

پاییز، دختر ِ من است که انتظارش مرا نمی کُشد ... انتهای شهریور 94

Pinterest
Search