Explore these ideas and much more!

Chuyên trang về đào tạo kế toán, học kế toán, thực hành kế toán: Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán...

Chuyên trang về đào tạo kế toán, học kế toán, thực hành kế toán: Câu hỏi chuyên sâu về kế toán sau khóa học kế toán...

Câu hỏi tư vấn sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế rất gấp của học viên

Câu hỏi tư vấn sau khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế rất gấp của học viên

Công văn Số: 3555/TCT-CS V/v: chính sách thuế GTGT

Công văn Số: 3555/TCT-CS V/v: chính sách thuế GTGT

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn

Chia sẻ câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về quản lý hóa đơn

Học kế toán máy thực tế chuyên nghiệp: Công văn Số: 3494/TCT-DNL V/v:  hướng dẫn thực hiệ...

Học kế toán máy thực tế chuyên nghiệp: Công văn Số: 3494/TCT-DNL V/v: hướng dẫn thực hiệ...

Nơi thực tập cho các sinh viên: Công ty B vừa rồi có tham gia khóa đào tạo chuyên ...

Nơi thực tập cho các sinh viên: Công ty B vừa rồi có tham gia khóa đào tạo chuyên ...

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về hạch toán hoàn thuế TNDN. Công ty em vừa được hoàn thuế TNDN do nộp thừa số tiền 100 triệu. Quyết định hoàn thuế có 2 phần:  - Hoàn trả trực tiếp vào TK công ty 40 triệu  - Phần bù trừ với các khoản nộp ngân sách ( do công ty bị phạt chậm nộp tiền thuế các khoản khác) 60 triệu. Vậy giờ em hạch toán khoản hoàn thuế này như thế nào ạ?

Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán về hạch toán hoàn thuế TNDN. Công ty em vừa được hoàn thuế TNDN do nộp thừa số tiền 100 triệu. Quyết định hoàn thuế có 2 phần: - Hoàn trả trực tiếp vào TK công ty 40 triệu - Phần bù trừ với các khoản nộp ngân sách ( do công ty bị phạt chậm nộp tiền thuế các khoản khác) 60 triệu. Vậy giờ em hạch toán khoản hoàn thuế này như thế nào ạ?

Học kế toán máy thực tế chuyên nghiệp: Hỏi đáp sau khóa đào tạo kế toán về chế độ thanh t...

Học kế toán máy thực tế chuyên nghiệp: Hỏi đáp sau khóa đào tạo kế toán về chế độ thanh t...

Censtaf - Đào tạo kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp: Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán chuyên sâu của 1 ...

Censtaf - Đào tạo kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp: Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán chuyên sâu của 1 ...

Censtaf - Đào tạo kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp: Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán chuyên sâu của 1 ...

Censtaf - Đào tạo kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp: Câu hỏi sau khóa đào tạo kế toán chuyên sâu của 1 ...

Pinterest
Search