Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

SUBMARINO COSTERO Mitsubishi Tipo 1 Construidos en los Astilleros Mitsubishi de Kobe, se emplearon como submarinos oceánicos. Se construyeron 9 unidades (Ro-60 a Ro-68)

PORTAHIDROS CLASE MIKUHO Gemelos "CHITOSE", "CHIYODA", "NISSHIN"

PORTAAVION ESCOLTA CLASE Chigusa Maru Gemelos "CHIGUSA MARU", "YAMASHIRO MARU"

PORTAAVION ESCOLTA CLASE Kumano Maru Siguiendo el criterio de Buque de Asalto Anfibio

DESTRUCTOR CLASE AKIZUKI Gemelos: Akizuki, Teruzuki, Suzutsuki, Hasutsuki, Niizuki, Wakatsuki, Shimotsuki, Fuyutsuki, Hanatsuki, Yoizuki, Haratsuki y Natsuzuki