Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Tán Tam, Lê 1 and more!

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.B (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 11x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 2.C (Thân cao, 3 nhánh) - 560.000 đ Kích thước tham khảo 12x6 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: không bao gồm tấm thiệp nền)

Cây pha lê 3.A (Tán tròn) - 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 7.C (Valentine) - 590.000 đ Kích thước tham khảo của phần cây 8x5 cm (Bộ cây pha lê, xe đạp và trái tim hồng nhỏ được đặt trong hộp mica sang trọng) Lưu ý: không bao gồm tấm thiệp nền

Cây pha lê 3.B (Tán tròn 2 màu) - 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 3.C (Tán tròn trong lọ thủy tinh) - 360.000 đ Kích thước tham khảo của lọ thủy tinh 15x9 cm (Lưu ý: em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 1.D (Tán Tam Giác) - 410.000 đ Kích thước tham khảo 10x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm tấm thiệp nền)