Explore Luxurious, Little and more!

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ  Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Hướng dẫn cách làm thiệp Tết handmade đơn giản mà đẹp

Hướng dẫn cách làm thiệp Tết handmade đơn giản mà đẹp

Ben Coutouvidis - Plant with alternating seed-cases, Wire sculpture

Ben Coutouvidis - Plant with alternating seed-cases, Wire sculpture

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 3.B (Tán tròn 2 màu) - 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 3.B (Tán tròn 2 màu) - 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 7.D (Mother's Day) - 540.000 đ   Kích thước tham khảo 10x9 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 hình mẹ con đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 7.D (Mother's Day) - 540.000 đ Kích thước tham khảo 10x9 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 hình mẹ con đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 2.D (Thân cao, 3 nhánh) - 820.000 Đ - Kích thước tham khảo của cây 11x7 cm  (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Đã bao gồm bộ Phúc Lộc Thọ)

Cây pha lê 2.D (Thân cao, 3 nhánh) - 820.000 Đ - Kích thước tham khảo của cây 11x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Đã bao gồm bộ Phúc Lộc Thọ)

Cây pha lê 7.A (Đào Tết) - 390.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) Lưu ý: không bao gồm ghế và thiệp

Cây pha lê 7.A (Đào Tết) - 390.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) Lưu ý: không bao gồm ghế và thiệp

Pinterest
Search