Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Tán Tam, Lê 1 and more!

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.B (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 11x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.E (Tán Tam Giác) - 460.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 1.D (Tán Tam Giác) - 410.000 đ Kích thước tham khảo 10x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm tấm thiệp nền)

Cây pha lê 1.E (Tán Tam Giác) - 460.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)