Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Tán Tam, Lê 1 and more!

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.B (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 11x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.D (Tán Tam Giác) - 410.000 đ Kích thước tham khảo 10x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm tấm thiệp nền)

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 1.E (Tán Tam Giác) - 460.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Feather Sign, Black and White Feather Sign, Rustic Feather Sign Sign, Feather Home Decor, Feather Wall Art 14.5" x 7"

Feather Sign, Black and White Feather Sign, Rustic Feather Sign Sign, Feather Home Decor, Feather Wall Art 14.5" x 7" - pinned by pin4etsy.com

Cây pha lê 2.B (Thân cao, 3 nhánh) - 530.000 đ Kích thước tham khảo 12x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 6.C (Bonsai) - 1.250.000 đ Kích thước tham khảo 17x11 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: không bao gồm 2 chú tiểu và đá thư pháp)