Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Tán Tam, Lê 1 and more!

Cây pha lê 1.A (Tán Tam Giác)- 300.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.E (Tán Tam Giác) - 460.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 1.C (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.B (Tán Tam Giác) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 11x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 1.F (Tán Tam Giác) - 690.000 đ Kích thước tham khảo 12x8 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình và không bao gồm ghế nhỏ)

Cây pha lê 5.A (hình trái tim) - 420.000 đ Kích thước tham khảo 9x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: 2 em bé đất sét đi kèm có thể khác không giống như hình)

Cây pha lê 6.C (Bonsai) - 1.250.000 đ Kích thước tham khảo 17x11 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) (Lưu ý: không bao gồm 2 chú tiểu và đá thư pháp)

Cây pha lê 2.A (Thân cao, 3 nhánh) - 380.000 đ Kích thước tham khảo 12x7 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng)

Cây pha lê 7.A (Đào Tết) - 390.000 đ Kích thước tham khảo 8x5 cm (Cây được đặt trong hộp mica sang trọng) Lưu ý: không bao gồm ghế và thiệp