Explore Bg 1970, Www Sandacite and more!

[1970] Първият ЕПК блок в София :http://www.sandacite.bg/1970-първият-епк-блок-в-софия/

[1970] Първият ЕПК блок в София :http://www.sandacite.bg/1970-първият-епк-блок-в-софия/

[1962] Системи и схеми в панелното строителство :http://www.sandacite.bg/1962-системи-и-схеми-в-панелното-строител/

[1962] Системи и схеми в панелното строителство :http://www.sandacite.bg/1962-системи-и-схеми-в-панелното-строител/

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове :http://www.sandacite.bg/1962-здрави-ли-са-сглобяемите-елементи-в-е/

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове :http://www.sandacite.bg/1962-здрави-ли-са-сглобяемите-елементи-в-е/

Български телевизор Пирин – и двата вида!

Български телевизор Пирин – и двата вида!

[1937] Вакарелъ – новиятъ мощенъ радиопредаватель

[1937] Вакарелъ – новиятъ мощенъ радиопредаватель

Когато се строеше Дианабад :http://www.sandacite.bg/когато-се-строеше-дианабад/

Когато се строеше Дианабад :http://www.sandacite.bg/когато-се-строеше-дианабад/

[1962] Полуавтоматична затварачка за буркани :http://www.sandacite.bg/1962-полуавтоматична-затварачка-за-бурк/

[1962] Полуавтоматична затварачка за буркани :http://www.sandacite.bg/1962-полуавтоматична-затварачка-за-бурк/

[1939] Радиопредавателитѣ въ Европа :http://www.sandacite.bg/1939-радиопредавателитѣ-въ-европа/

[1939] Радиопредавателитѣ въ Европа :http://www.sandacite.bg/1939-радиопредавателитѣ-въ-европа/

Жилищното строителство в София през 1960-те :http://www.sandacite.bg/жилищното-строителство-в-софия-през-1960/

Жилищното строителство в София през 1960-те :http://www.sandacite.bg/жилищното-строителство-в-софия-през-1960/

[1953] Железопътен завод Георги Димитров :http://www.sandacite.bg/1953-железопътен-завод-георги-димитров/

[1953] Железопътен завод Георги Димитров :http://www.sandacite.bg/1953-железопътен-завод-георги-димитров/

Pinterest
Search