Explore Matching, Diet and more!

Everyday coffee. #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Everyday coffee. #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

good morning #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

good morning #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

#SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

#SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Today's situation at Tea Zone 🎥📽 #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Today's situation at Tea Zone 🎥📽 #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

#TnxREDDOTbeauties ❤️ #beauTEAS 😊 #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

#TnxREDDOTbeauties ❤️ #beauTEAS 😊 #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

--------------------------{Loa Loa!! Món mới}-------------------------------- <3 <3 <3 [MATCHA SỮA DỪA] + [HOJICHA SỮA DỪA] <3 <3 <3 Một sự kết hợp mới giữa: + 2 loại trà ngon của Nhật (Trà xanh Matcha; trà rang Hojicha) + công thức sữa dừa đặc biệt => béo thơm nhưng không gắt của sữa dừa => hòa với mùi trà xanh, trà rang đặc trưng => thêm phần đá bào mát lạnh tất thảy tạo nên một thức uống ngon và bổ dưỡng mới nhé :) Chương trình giảm giá thường xuyên dành cho khách thường xuyên vẫn đang…

--------------------------{Loa Loa!! Món mới}-------------------------------- <3 <3 <3 [MATCHA SỮA DỪA] + [HOJICHA SỮA DỪA] <3 <3 <3 Một sự kết hợp mới giữa: + 2 loại trà ngon của Nhật (Trà xanh Matcha; trà rang Hojicha) + công thức sữa dừa đặc biệt => béo thơm nhưng không gắt của sữa dừa => hòa với mùi trà xanh, trà rang đặc trưng => thêm phần đá bào mát lạnh tất thảy tạo nên một thức uống ngon và bổ dưỡng mới nhé :) Chương trình giảm giá thường xuyên dành cho khách thường xuyên vẫn đang…

Thank you! 💚 From Your Tea Nice Tea Shop family 🍃🍶 #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Thank you! 💚 From Your Tea Nice Tea Shop family 🍃🍶 #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Class is filling up fast - call us to register and find out how you can boost your health by adding matcha to everyday foods and why All Matcha is NOT Created Equal. (859) 594-4832 Online registration is also available http://www.tealadyboutique.com/allmaisnotcr.html #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Class is filling up fast - call us to register and find out how you can boost your health by adding matcha to everyday foods and why All Matcha is NOT Created Equal. (859) 594-4832 Online registration is also available http://www.tealadyboutique.com/allmaisnotcr.html #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Your library for your Sunday afternoon! Enjoy your Free Delivery: 087 47 1111-012 84 66 99 #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Your library for your Sunday afternoon! Enjoy your Free Delivery: 087 47 1111-012 84 66 99 #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Hi!飲川你好 雨,還是下個不停 老天好像為了讓我們周年慶活動有個好天氣一樣,急著把8月的雨在這幾天先下乾淨再說 最近粉絲團的訊息不知為什麼偶爾會沒有跳出通知,導致我們漏了幾位朋友的訊息,在這邊跟大家道聲抱歉 在公告周年慶活動方案前,我們有另一件事要說 目前我們正在尋找更適合的集點方式,也就是目前我們所使用的集點系統未來可能會從店內消失 聽到這先別緊張,我們絕不會讓各位的點數就這樣消失不見,每一位朋友的集點紀錄我們都會保留 只是麻煩那幾位已經集了100多點的朋友 拜託,來換 還是你要哪位店員的Line,也行 #SALEPRICE #FREEShipping  {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Hi!飲川你好 雨,還是下個不停 老天好像為了讓我們周年慶活動有個好天氣一樣,急著把8月的雨在這幾天先下乾淨再說 最近粉絲團的訊息不知為什麼偶爾會沒有跳出通知,導致我們漏了幾位朋友的訊息,在這邊跟大家道聲抱歉 在公告周年慶活動方案前,我們有另一件事要說 目前我們正在尋找更適合的集點方式,也就是目前我們所使用的集點系統未來可能會從店內消失 聽到這先別緊張,我們絕不會讓各位的點數就這樣消失不見,每一位朋友的集點紀錄我們都會保留 只是麻煩那幾位已經集了100多點的朋友 拜託,來換 還是你要哪位店員的Line,也行 #SALEPRICE #FREEShipping {#rikazs Tea #rikazs|#Tea |#Taste|#Matcha |#Relax |#Oolong |#Black |#Puer |#diet |#Sale}

Pinterest
Search