Explore Notebooks and more!

ילדיי גן בבוסתן הגליל

ילדיי גן בבוסתן הגליל

חברת ילדים של בוסתן הגליל שנות החמישים

חברת ילדים של בוסתן הגליל שנות החמישים

מפגש משפחתי על השבילים ברוריה קליש, הגר, סבתא אולי, חגית, דורון וניר - 1971

מפגש משפחתי על השבילים ברוריה קליש, הגר, סבתא אולי, חגית, דורון וניר - 1971

ילדיי גן בבוסתן הגליל

ילדיי גן בבוסתן הגליל

ביקור ראש הממשלה - גולדה מאיר בבוסתן הגליל

ביקור ראש הממשלה - גולדה מאיר בבוסתן הגליל

רפת בבוסתן הגליל

רפת בבוסתן הגליל

הגננת פנינה עם הילדים

הגננת פנינה עם הילדים

סיום כיתה ח' - 1952

סיום כיתה ח' - 1952

משפחה ליד הבית החדש בוסתן הגליל

משפחה ליד הבית החדש בוסתן הגליל

תמונות שונות מארכיון בוסתן הגליל

תמונות שונות מארכיון בוסתן הגליל

Pinterest
Search