Explore A.d, Humor and more!

Hình nào mới "hợp tông" các bạn nhỉ? Thử tài cùng Ad nào.

Hình nào mới "hợp tông" các bạn nhỉ? Thử tài cùng Ad nào.

Điều gì đã xảy ra trong thế giới Internet vào năm 1971?

Điều gì đã xảy ra trong thế giới Internet vào năm 1971?

Logo đầu tiên của Nokia

Logo đầu tiên của Nokia

Làm việc nhóm chỉ thực sự hiệu quả khi có sự đóng góp công sức từ mỗi cá nhân. Hãy bắt tay cùng đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc các bạn nhé!

Làm việc nhóm chỉ thực sự hiệu quả khi có sự đóng góp công sức từ mỗi cá nhân. Hãy bắt tay cùng đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc các bạn nhé!

Bạn đang chờ đợi iPhone 6 hay Galaxy S5 cho năm 2014?

Bạn đang chờ đợi iPhone 6 hay Galaxy S5 cho năm 2014?

Và đây là phản ứng của các “chú” icon Facebook mới khi nói về… tiền.  https://media.giphy.com/media/3ornjReZgRqjN6lAFG/giphy.gif

Và đây là phản ứng của các “chú” icon Facebook mới khi nói về… tiền. https://media.giphy.com/media/3ornjReZgRqjN6lAFG/giphy.gif

Chọn cái nào? Chọn cái nào bây giờ nhỉ?

Chọn cái nào? Chọn cái nào bây giờ nhỉ?

Câu số 4 đúng chuẩn luôn. Có mem nào như vậy không ta?

Câu số 4 đúng chuẩn luôn. Có mem nào như vậy không ta?

Bạn đang sở hữu những thiết bị nào nào? Máy tính, điện thoại, máy tính bảng, và còn gì nữa?

Bạn đang sở hữu những thiết bị nào nào? Máy tính, điện thoại, máy tính bảng, và còn gì nữa?

Pinterest
Search