Explore Chinese Guys Cđ, Chinese Art and more!

Môn phái Thuần Dương – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Thuần Dương - Kiếm Võng 3 Lời của Y Xuy: Sau khi buôn chuyện với bạn chơi game không cẩn thận vẽ... Về đề tài "Thật muốn nhìn bộ dạng đạo trưởng lãnh diễm cao quý bị đánh cho phun máu quá đi"... Ờm... Xin lỗi, vẫn không thể hạ quyết tâm trát bùn lên mặt đạo trưởng.

Chinese Guys Cđ,Chinese Art,Wuxia Xianxia,Wuxia Art,Beautiful Man 4,Chinese Classic,Chinese Style,Ibuki Satsuki,Style Illustration

@miaka fy  thank you for the info that the drawing BZH hold is HQG's drawing i forgot that HQG like to draw. i remember when i saw that pic week ago i've be...

Môn phái Tàng Kiếm – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Pinterest • The world’s catalogue of ideas