Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Pkcorporate Culture, Entraining Blogspot and more!

สาระน่ารู้จากสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง: เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร...

รามคำแหง30/1

112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง: Life&Performance Coaching

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็น เป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง.....ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ