Explore India and more!

Explore related topics

-

India

-

BHAGAVAD GITA , (भगवत्‌-प्राप्त पुरुषों के लक्षण) अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहङ्‍कारः समदुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे

.

People who recite Avalokitesvara Mantra, will attain the wisdom the the Buddhas. One can then easily understand the profound teachings of the Buddha

COSMOLOGY.

COSMOLOGY.

Sri Udupi Krishna.

Sri Udupi Krishna.

File:Kantaji Temple Dinajpur Bangladesh (20).JPG

File:Kantaji Temple Dinajpur Bangladesh (20).JPG

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search