Explore Nlp 8, Construction Details and more!

NẸP TRANG TRÍ - NẸP NHÔM - NẸP NHỰA - NẸP SÀN GỖ - NẸP GÓC - NẸP THẢM - NẸP CHỐNG TRƠN - NẸP CHỮ T

NẸP TRANG TRÍ - NẸP NHÔM - NẸP NHỰA - NẸP SÀN GỖ - NẸP GÓC - NẸP THẢM - NẸP CHỐNG TRƠN - NẸP CHỮ T

Nẹp kết thúc sàn NLP, nẹp chống trơn cầu thang - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp mép sàn gỗ, kết thúc sàn gỗ giúp trang trí và giữ chặt mép sàn xuống sàn nhà. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn NLP, nẹp chống trơn cầu thang - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp mép sàn gỗ, kết thúc sàn gỗ giúp trang trí và giữ chặt mép sàn xuống sàn nhà. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn gỗ chữ l, nẹp kết thúc sàn - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp kết thúc sàn gỗ, sàn nhựa, nẹp chân tường, trang trí vị trí tiếp giáp giữa sàn và tường trong trang trí nội thất. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn gỗ chữ l, nẹp kết thúc sàn - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp kết thúc sàn gỗ, sàn nhựa, nẹp chân tường, trang trí vị trí tiếp giáp giữa sàn và tường trong trang trí nội thất. Hotline: 0964.888.000

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

NẸP MẶT BẰNG

NẸP MẶT BẰNG

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn NLP, nẹp chống trơn cầu thang - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp mép sàn gỗ, kết thúc sàn gỗ giúp trang trí và giữ chặt mép sàn xuống sàn nhà. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn NLP, nẹp chống trơn cầu thang - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp mép sàn gỗ, kết thúc sàn gỗ giúp trang trí và giữ chặt mép sàn xuống sàn nhà. Hotline: 0964.888.000

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

Nẹp chống trơn trượt cầu thang hoặc nẹp cầu thang TL30 - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Chủ yếu dùng để nẹp mũi bậc cầu thang có tác dụng trang trí, bảo vệ mũi bậc, chống trơn trượt bậc cầu thang. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn gỗ chữ l, nẹp kết thúc sàn - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp kết thúc sàn gỗ, sàn nhựa, nẹp chân tường, trang trí vị trí tiếp giáp giữa sàn và tường trong trang trí nội thất. Hotline: 0964.888.000

Nẹp kết thúc sàn gỗ chữ l, nẹp kết thúc sàn - Nguyên liệu: Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. - Ứng dụng: Để nẹp kết thúc sàn gỗ, sàn nhựa, nẹp chân tường, trang trí vị trí tiếp giáp giữa sàn và tường trong trang trí nội thất. Hotline: 0964.888.000

Nẹp thảm DC7.0

Nẹp thảm DC7.0

Pinterest
Search