Explore The Square, Graphite and more!

Explore related topics

The squares look very ordered not in colour but in the shape the paint was spread across the squares looking like a duck with a long beak in multicolour.

The squares look very ordered not in colour but in the shape the paint was spread across the squares looking like a duck with a long beak in multicolour.

Ursus Wehrli has produced 2 books in which he takes ordinary scenes to pieces and puts them back together again in a more ordered or organised way. He creates order out of disorder.

Ursus Wehrli has produced 2 books in which he takes ordinary scenes to pieces and puts them back together again in a more ordered or organised way. He creates order out of disorder.

Global Colour Codes installation view | Sara Hughes

Global Colour Codes installation view | Sara Hughes

Một xã hội có thể nghèo nhưng không được mất niềm tin. Vì nghèo người ta có thể hy vọng vươn lên còn đã mất niềm tin thì gần như mất đi tất cả.  Trong một xã hội như thế thì cả người nghèo lẫn người giàu đều bất an, hoảng loạn. Họ vẫn làm việc nhưng là làm theo quán tính chứ không biết tương lai của mình sẽ về đâu.  Tiếc là tôi cảm giác, chúng ta đang sống trong một không gian như thế!

Một xã hội có thể nghèo nhưng không được mất niềm tin. Vì nghèo người ta có thể hy vọng vươn lên còn đã mất niềm tin thì gần như mất đi tất cả. Trong một xã hội như thế thì cả người nghèo lẫn người giàu đều bất an, hoảng loạn. Họ vẫn làm việc nhưng là làm theo quán tính chứ không biết tương lai của mình sẽ về đâu. Tiếc là tôi cảm giác, chúng ta đang sống trong một không gian như thế!

Dozens of Never-Before-Seen Andy Warhol Works Found on Floppy Disks- from The Andy Warhol Museum

Dozens of Never-Before-Seen Andy Warhol Works Found on Floppy Disks

Dozens of Never-Before-Seen Andy Warhol Works Found on Floppy Disks- from The Andy Warhol Museum

Order and Disorder by garnetbarren.deviantart.com on @deviantART

Order and Disorder by garnetbarren.deviantart.com on @deviantART

Order and Disorder.  Alphabet and numbers machine appliqued onto crazy blocks.  Quilt and photo by manuela, via Flickr.

Order and Disorder. Alphabet and numbers machine appliqued onto crazy blocks. Quilt and photo by manuela, via Flickr.

Pinterest
Search