Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Mã Fen: 4ka3/3P5/5P3/C8/R5b2/P7c/3n5/3AB4/9/1rB1KA3 Answer: http://bit.ly/1TdQW91

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Tàn cuộc Xe Pháo Mã Fen: 4ka3/3P5/5P3/C8/R5b2/P7c/3n5/3AB4/9/1rB1KA3 Answer: http://bit.ly/1TdQW91

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Blue first. Win Draw or Lose? Can you try it? #chess #xiangqi #chinesechess #midendgame Xanh tiên. Thắng Hòa hay Thua? Mời bạn thử sức? Trích từ: Cờ thế hay Fen: 4k2C1/3P1R3/4P4/9/3r1R3/3n1p3/9/7n1/1N5r1/4K4 Answer: http://ift.tt/2cQEw6h

Pinterest
Search