Explore Article, Web Site and more!

مقاله سوم کشیش جلیل سپهر تحت عنوان فکر های معتدل و شایسته. مطمئن هستیم باعث برکت شما خواهد بود.

مقاله سوم کشیش جلیل سپهر تحت عنوان فکر های معتدل و شایسته. مطمئن هستیم باعث برکت شما خواهد بود.

Article

Article,Week

Article

Article

Article

. به خاطر داشته باش اگر تـیرهای مهاجم از جنس زمینی است، سپر دفاعی باید از جنس آسمانی باشد تا بتواند در برابر آن مقاومت کند. جلیل سپهر

. به خاطر داشته باش اگر تـیرهای مهاجم از جنس زمینی است، سپر دفاعی باید از جنس آسمانی باشد تا بتواند در برابر آن مقاومت کند. جلیل سپهر

دوستان مفتخر هستیم که به اطلاعتان برسانیم که از این پس در روزهای شنبه با مقالات، شعر ها و متن های زیبای کشیش جلیل سپهر در خدمت شما باشیم. با تشکر فراوان از ایشان برای این همکاری مبارک. اولین مغاله ایشان از این شبکه تحت عنوان قانون طبیعت روحی انسان اینست.

دوستان مفتخر هستیم که به اطلاعتان برسانیم که از این پس در روزهای شنبه با مقالات، شعر ها و متن های زیبای کشیش جلیل سپهر در خدمت شما باشیم. با تشکر فراوان از ایشان برای این همکاری مبارک. اولین مغاله ایشان از این شبکه تحت عنوان قانون طبیعت روحی انسان اینست.

وقتی موسی به حضور خدا میرفت و بر میگشت چهره اش می درخشید! وقتی اشعیا به حضور خدا میرفت و برمیگشت زبانش تقدیس شده بود! وقتی پولـس به حضور خدا میرفت و بر میگشت دارای مکاشفات جدیدی بود! وقتی پطرس به حضور خدا میرفت و بر میگشت زنجیرها از دستش افتاده بود! امــروز من و شما چگونه به حضور خدا می رویم و چگونه از حضورش برمیگردیم؟ توقع، انتظار و یقین ما از خدا چیست؟ خدا همواره آماده تبدیل کردن و تغییر دادن شرایط ما است.کار او تبدیل است، از موت به حیات. در حضور او به کمتر از این قانع نباشید. جلیل سپهر

وقتی موسی به حضور خدا میرفت و بر میگشت چهره اش می درخشید! وقتی اشعیا به حضور خدا میرفت و برمیگشت زبانش تقدیس شده بود! وقتی پولـس به حضور خدا میرفت و بر میگشت دارای مکاشفات جدیدی بود! وقتی پطرس به حضور خدا میرفت و بر میگشت زنجیرها از دستش افتاده بود! امــروز من و شما چگونه به حضور خدا می رویم و چگونه از حضورش برمیگردیم؟ توقع، انتظار و یقین ما از خدا چیست؟ خدا همواره آماده تبدیل کردن و تغییر دادن شرایط ما است.کار او تبدیل است، از موت به حیات. در حضور او به کمتر از این قانع نباشید. جلیل سپهر

شکرگزاری به روح و راستی چیست ؟ شکرگزاری به روح و راستی از سه قسمت تشکیل شده: قسمت اول احـــترام گذاشتن است. وقتی احترام صد در صد خدا در زندگی روزانه ما رعایت نشود اجرای هرگونه مراسمی نمی تواند معنی شکرگزاری داشته باشد. مثل اینکه به شخصی احترام نگذارید ولی ساعتها از او تعریف کنید . این بیشتر چـاخـان کردن است تا ستایش کردن. قسمت دوم افتخار کردن است. وقتی کسی نتواند با تمام دل و جان به شخصی افتخار کند نمی تواند او را بسراید. طبیعتاً اگر کسی چنین کاری بکند منافع و مصلحت شخصی خود را در نظر گرفته…

شکرگزاری به روح و راستی چیست ؟ شکرگزاری به روح و راستی از سه قسمت تشکیل شده: قسمت اول احـــترام گذاشتن است. وقتی احترام صد در صد خدا در زندگی روزانه ما رعایت نشود اجرای هرگونه مراسمی نمی تواند معنی شکرگزاری داشته باشد. مثل اینکه به شخصی احترام نگذارید ولی ساعتها از او تعریف کنید . این بیشتر چـاخـان کردن است تا ستایش کردن. قسمت دوم افتخار کردن است. وقتی کسی نتواند با تمام دل و جان به شخصی افتخار کند نمی تواند او را بسراید. طبیعتاً اگر کسی چنین کاری بکند منافع و مصلحت شخصی خود را در نظر گرفته…

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search