Explore Alan Bu, Located and more!

Mardin Muzesi - 1942Mor Yakup Kilisesinde kazı çalışmaları, 2000 yılında kilise binası girişlerinin de yer aldığı batı alanda başlatılmıştır. Yaklaşık 0.30 m ve 0.50 m arasında toprak dolgu kaldırılarak ince traşlı kalker taşlarından oluşturulmuş bir zemin ve bu zemin üzerinde yer alan sütun altıkları açığa çıkarılmıştır. Kilise binasının girişinin hemen önünde yer alan bu zemin ve sütun altıkları,

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ::..11.VİTRİN: Bu vitrin Men Kutsal Alanından gelen pişmiş toprak ve mermer eserlere ayrılmıştır. (Pisidia Antiocheiası’na 5 km. uzaklıkta ve kentin güneydoğusunda yer almaktadır. Burası, Hellenistik, Roma ve Bizans Çağlarına dek Kutsal Alan olarak kullanılmıştır. Burada Ay Tanrısı Men adına yapılan, gerek mimarisi gerekse yazıtlarıyla benzerlerinden ayrılan tapınakla birlikte birçok tanrıya adanmış değişik boyutlardaki…

..:: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ::..7.VİTRİN: Bölgemizde Ana Tanrıça Kültürünü göstermek amacıyla Neolitik Çağdan Eski Tunç Çağlarına kadar gelen pişmiş topraktan yapılmış Tanrıçalar ile pişmiş toprak ve mermer İdoller bu vitrinde sergilenmiştir. Ayrıca aynı çağlara ait pişmiş toprak hayvan figürinlerinin, yanı sıra çocuk oyuncakları bu bölümün en gözde eserleri olarak sayılabilirler. Yalvaç ve çevresinde elliden fazla Prehistorik Döneme ait…

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ :10.VİTRİN: ( a,b,c ): Salonun oldukça büyük olan bu vitrininin sağ tarafında Klasik Çağa tarihlenen seçkin eserler bulunmaktadır. Bu çağın içki kapları (Kyliksler, skyphoslar ve phialeler), küçük kaplar (Lekythoslar, aryballoslar ve askoslar) ve diğer günlük kullanım kapları birlikte teşhir edilmişlerdir. a) Bu vitrinin orta bölümünde Geç Helenistik Döneminin değişik formdaki kapları yer almaktadır. Ayrıca farklı…

Ce dolmen, connu sous les noms d'un tombeau portail, tombe portail, ou palet, est un type de tombe mégalithique à chambre unique, habituellement composée de trois ou plus, pierres dressées à l'appui d'une grande pierre angulaire plane horizontale. La plupart datent de la période néolithique (4-3000 de la Colombie-Britannique). Habituellement, ils dolmens étaient recouverts de terre ou de pierres plus petites pour former un tumulus, bien que dans de nombreux cas, ce revêtement n'a pas…

..:: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ::..15.VİTRİN: Salonun bu son duvar vitrininde Bizans Dönemi pişmiş toprak ve madeni eserler sergilenmektedir. Bunlar arasında İsa’nın çarmıha gerilmiş heykelcikleri, haçlar, rölikerler ve özellikle Hıristiyanlıkla ilgili kabartmalar, kandiller dikkat çekmektedir. Ancak bunların içerisinde en dikkati çeken M.S. 4.yy.a tarihlendirilen midye kabuğu üzerine işlenmiş İsa’nın bir masa üzeride yatay duran yüzü örtülü başı…

Urartu Spades.Van Gölü'nün doğusunda yer alan Rusahinili (Toprakkale)'de yapılan kazılarda bulunan bir saban demiri.

Mada'in Saleh is one of the best known archaeological sites in Saudi Arabia. It was once inhabited by the Nabataeans some 2000 years ago, Petra being the capital of the Nabataean kingdom.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ::.. KLASİK ESERLER SALONU: Bu salonda Pisidia Antiocheia’sı ve Men Kutsal Alanında yapılan kazılardan elde edilen eserler ile tesadüfen bulunan satın alınan eserler teşhir edilmektedir. Eserler Klasik Çağdan başlayarak Bizans Çağı sonuna dek kronolojik bir düzen içerisinde sunulmuş, bilgi panosu ve fotoğraflarla desteklenmiştir. 9.VİTRİN : Bu teşhirde Antiocheia heykeltraşlık okulunun özgün mermer yapıtlarının…

..:: T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | ISPARTA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ::..5.VİTRİN: Bölgenin özgün mezar buluntularının sergilendiği bu vitrinde, Hitit Dönemi etkilerini taşıyan çanak-çömleklere de yer verilmiştir.

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search