Pinterest

Explore Ngày Valentine, The Box and more!

Gil Lê and Chi Pu instagram twosongbirds

Gil Lê and Chi Pu instagram twosongbirds

Gil Lê đã khiến khán giả bất ngờ khi lột xác trong bộ ảnh mới với phong cách gai góc, quay trở lại âm nhạc trong năm 2017.

Gil Lê đã khiến khán giả bất ngờ khi lột xác trong bộ ảnh mới với phong cách gai góc, quay trở lại âm nhạc trong năm 2017.

jinqki: “ “kryber during all night. ” ”

jinqki: “ “kryber during all night. ” ”

GilenChi - Travel together ✈️ Chi Pu,France

GilenChi - Travel together ✈️ Chi Pu,France

GilenChi - Travel together ✈️ Gil Le

GilenChi - Travel together ✈️ Gil Le

GilenChi - Travel together ✈️ Gil Le

GilenChi - Travel together ✈️ Gil Le

LOVE : YÊU MOVIE (Gilenchi)

LOVE : YÊU MOVIE (Gilenchi)

18489564_1426547540749499_3494049027123203244_o.jpg (1536×2048)

18489564_1426547540749499_3494049027123203244_o.jpg (1536×2048)