Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Tweezerman 10, Tweezerman Beauty and more!

Tırnak Kesme Adabı Peygamber (s.a.v) Efendimiz, Ebû Hüreyre (r.a)’ye şöyle buyurmuştur “Ey Ebâ Hüreyre! Tırnaklarını kes. Şeytan mutlaka uzayan tırnakların üstünde oturur.”

Zikir kalbe iyice yerleşirse şeytana yaklaşan insanın çarpılması gibi o kalbe yaklaşan şeytan da çarpılır. Sanki sar’aya yakalanır. Bunu gören öbür şeytanlar toplanırlar. Bu şeytana ne oldu, derler. Ona insan dokundu cevabını alırlar. Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Allah’ın Kuluna Darılması Hangi Hallerde Olur? 09 Ağustos 2014 ihyaca Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler-2 ALLAH (c.c) Yorum bırakın af duası Allah’ın kuluna darılması üç şeyle olur: 1- Allah’ın emrettiği hususlarda kusur işlemek, 2- Allah’ın kendisi için yaptığı taksime razı olmamak, 3- Hazreti Allah’tan bir talepte bulunup da elde edemeyince O’na kızmak. Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Mümin ölüme hazır olduğu zaman Allahu Teâlâ Hazretleri armağan olarak iki melek gönderir. Ona “Ey mutmain olan nefis, Rabbin senden razı olduğu halde güzel bir koku ve kolaylıkla şu bedenden çık.” denir. Bunun üzerine nefis miskten daha güzel bir kokuyla bedenden çıkar. Güzel bir ölümle Allah’a kavuşur.

Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Herhangi bir kul (günde) yüz defa “Lâilâhe illallah” derse, kıyamet günü (Aziz ve Celîl olan) Allah, o kimseyi yüzü ayın ondördüncü gecesindeki gibi parlak olduğu halde diriltir. Ve o gün, hiçbir kimsenin ameli, onun amelinden daha faziletli bir amel (olarak Allah’ın huzuruna) yükselmez. Ancak onun gibi (günde yüz defa “Lâilâhe illallah” derse) veya daha da fazla söylerse, o müstesna.”

Hadis - Son Peygamber Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) - - (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) / Salat ve Selam O'na Olsun