Mt Kosciuszko summit walk, New South Wales. Photo Credit: Ross Dunstan

Mt Kosciuszko summit walk, New South Wales. Photo Credit: Ross Dunstan

Clarke Gorge in Kosciuszko National Park, Australia

Best of Australia Travel Tips

Kosciuszko National Park, the Snowy Mountains, Australia

Kosciuszko National Park, the Snowy Mountains, Australia

Mt Kosciuszko - Australia - photo by Getty

Mt Kosciuszko - Australia - photo by Getty

Mount Kosciuszko, Snowy Mountains, NSW, Australia - not too many people can say they've actually skiied UP this mountain! :)

Mount Kosciuszko, Snowy Mountains, NSW, Australia - not too many people can say they've actually skiied UP this mountain! :)


More ideas
Clarke Gorge in Kosciuszko National Park, Australia

Best of Australia Travel Tips

Mount Kosciuszko walking tracks. Also, the average temperatures and rainfalls. Brr!

Mount Kosciuszko walking tracks. Also, the average temperatures and rainfalls. Brr!

Mt. Kosciuszko, via your feet! | 11 Incredible Places In Australia You Must Visit (And How To Get There)

11 Incredible Places In Australia You Must Visit (And How To Get There)

Mt. Kosciuszko, via your feet! | 11 Incredible Places In Australia You Must Visit (And How To Get There)

The original Kosciuszko Club in Mt. Pleasant, PA.

The original Kosciuszko Club in Mt. Pleasant, PA.

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Inspecting a snow plough for Mount Kosciusko [Kosciuszko] Australia 1934 [2843 x 2362]

Inspecting a snow plough for Mount Kosciusko [Kosciuszko] Australia 1934 [2843 x 2362]

Climbing Mount Kosciuszko, Australia

Climbing Mount Kosciuszko, Australia

Pinterest
Search