The Grand, Northam

The Grand, Northam

Northam, Western Australia
The Grand, Northam