F4 - Liu Xing Yu

Music video by performing Liu Xing Yu (The Meteor Rain). (C) 2001 Sony Music Entertainment (Taiwan) Ltd.

成龍 周華健 張震嶽 - 妙手空空

成龍 周華健 張震嶽 - 妙手空空

阿牛 任贤齐 光良- 浪花一朵朵

阿牛 任贤齐 光良- 浪花一朵朵

Theresa Teng - Wo Zhi Zai Hu Ni

Theresa Teng - Wo Zhi Zai Hu Ni

Sammi Cheng - Zhi De

Old song from Sammi Cheng

梁文福、颜黎明 - 新衣哪有舊衣好

梁文福、颜黎明 - 新衣哪有舊衣好

梁文福 - 對來做什麽

梁文福 - 對來做什麽

Pinterest
Search