Pinterest
Mineral Powder Foundation SPF 15 - ZAZA Price $23.95 ELES Cosmetics Price $64.25

Mineral Powder Foundation SPF 15 - ZAZA Price $23.95 ELES Cosmetics Price $64.25

Pro Lip Primer - ZAZA Price $12.95 ELES Cosmetics Price $48.25

Pro Lip Primer - ZAZA Price $12.95 ELES Cosmetics Price $48.25

BB Cream SPF 30 - ZAZA Price $24.99 ELES Cosmetics Price $49.50

BB Cream SPF 30 - ZAZA Price $24.99 ELES Cosmetics Price $49.50

Mineral Liquid Powder Foundation - ZAZA price $24.95  ELES price $66.50

Mineral Liquid Powder Foundation - ZAZA price $24.95 ELES price $66.50

Pore Perfecting Face Primer - ZAZA Price $18.95  ELES Cosmetics Price $62

Pore Perfecting Face Primer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $62

Mineral-Liquid-Powder-Foundation ZAZA price $24.95 ELES price $66.50

Mineral-Liquid-Powder-Foundation ZAZA price $24.95 ELES price $66.50

Dual Action Concealer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $37.50

Dual Action Concealer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $37.50

Pore Perfecting Face Primer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $62

Pore Perfecting Face Primer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $62

Mineral Powder Foundation Pressed w/sponge SPF 15 ZAZA price $23.95 ELES price $64.25

Mineral Powder Foundation Pressed w/sponge SPF 15 ZAZA price $23.95 ELES price $64.25

LiquiLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics Price $45.95

LiquiLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics Price $45.95

LiquiLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics Price $48.25

LiquiLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics Price $48.25

BrowBlender Pencil - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $42

BrowBlender Pencil - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $42

Automatic Longasting LipLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics $33.75

Automatic Longasting LipLiner - ZAZA Price $14.95 ELES Cosmetics $33.75

RetexturCreme Primer- ZAZA Price $21.95  ELES Cosmetics price $86.00

RetexturCreme Primer- ZAZA Price $21.95 ELES Cosmetics price $86.00

Compare ZAZA products with ELES Cosmetics

Compare ZAZA products with ELES Cosmetics

Dual Action Concealer - ZAZA Price $18.95  ELES Cosmetics Price $37.50

Dual Action Concealer - ZAZA Price $18.95 ELES Cosmetics Price $37.50